Nurmijärvi BTOB  - verkostoitumisilta 6.4.2016

Ensimmäinen Nurmijärvi BTOB - yrittäjien verkostoitumisilta pidettiin 6.4 TTS:n toimitiloissa Rajamäellä ja paikalle saapui ilahduttavan suuri määrä osallistujia. Järjestäjille syntyneen ns. positiivisen haasteen vuoksi iltaa päätettiin heti alkuvaiheessa pidentää tunnilla. Vaikka ilta oli monelle pitkä, vain muutama pulpetti tyhjeni ennen illan päättymistä. Tästä kuuluu iso kiitos sitkeille osallistujille. Ilta todisti heti kättelyssä todeksi sen, että ko. tilaisuuksille on selvä kysyntä ja niitä - osallistujille tehdyn mielipidekyselyn mukaankin - toivotaan lisää.

Tervetuliaissanojen jälkeen ilta jatkui TTS:n toiminnan esittelyllä toimitusjohtaja Juha Ojalan luotsaamana. Osallistujien esittelyjen jälkeen siirryttiin illan teeman pariin TTS:n tiimivetäjien avulla. Pienryhmätyöskentelyissä teemana ollutta ajankäytön hallintaa lähestyttiin jakaen yrittäjän päivittäinen aika neljään osioon; 1) jalostavat työt 2) tuki- ja aputyöt 3) häiriöt 4) valmius- ja odotusajat. Ajankäyttö aihealueena ei ole helpoimpia ratkaistavia, koska niihin hyvin usein liittyy tekijöitä, joihin ei itse pysty vaikuttamaan. Niinpä on oleellista keskittyä niihin osa-alueisiin, joihin löytyy vastaus esimerkiksi omasta osaamisesta. Näitä olivat mm. oman osaamisen ylläpitäminen, joista varsinkin jatkuvasti muuttuvaan ja päivittyvään tietotekniikkamaailmaan ei riitä aikaa.

Esittelyjen yhteydessä osallistujilta kysytyt illan tavoitteet jakautuivat kahteen pääkohtaan; A) verkostoitumisen avulla uusia kontakteja sekä B) apua oman ajankäytön hallintaan. Yrittäjille tehdyn mielipidekyselyn vastaus % oli 47 ja vastanneista 81 % oli sitä mieltä, että illalle asetetut omat tavoitteet toteutuivat. Myös 81 % vastanneista oli sitä mieltä, että verkostoitumisen avulla saadut uudet kontaktit toteutuivat. Illan teeman osalta 63 % vastanneista oli sitä mieltä, että pienryhmätyöskentely oli hyvä metodi lähestyä aihetta ja 56 % vastanneista ilmoitti saaneensa apua ajankäytön hallintaan.

Oleellista illassa oli myös huomio, että verkostoitumistilaisuuksien avulla yrittäjällä oli mahdollisuus löytää vastauksia omiin haasteisiinsa kollegalta saadun vinkin avulla. Myös tieto siitä, että muillakin on samat haastaa helpottaa omaa tuskaa.

Vuorovaikutteinen ja lämminhenkinen Ilta päättyi ryhmätyöskentelyjen lyhyeen yhteenvetoon ja niistä tehtyihin oleellisiin nostoihin. TTS toimittaa illasta yhteenvedon osallistujille ja samalla haastaa samalla yrittäjät oman ajankäytön talkoisiin.

Seuraava Nurmijärvi BTOB - verkostoitumisilta järjestetään 21.9.2016 Perttulan Keudassa,  teemalla ”Löydä sopivat kanavat tunnettuuden lisäämiseksi”.

Mielipidekysely 6.4.2016 illasta