Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2012 -2015

Kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma yritysten parhaaksi

Elinkeinopolitiikalla tarkoitetaan niiden toimenpiteiden kokonaisuutta, joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan yritys- ja yrittäjyysympäristöön. Tavoitteena on yritysten perustamista, kuntaan sijoittumista ja kunnassa toimivien yritysten hyvinvointia ja kasvua tukevat olosuhteet.

Laajasti ottaen elinkeinopolitiikan toteuttaminen koskettaa lähes kaikkia kunnan toimintoja ja palveluja. Tulosten aikaansaamiseksi tarvitaan kunnan yksiköiden, kunnassa toimivien yritysten, oppilaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden yhteistyötä.

Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 - 2015 sisältää kunnan elinkeinorakenteen ja toimintaympäristön nykytilan kuvauksen sekä arvion toimintaympäristön muutostekijöistä lähivuosina. Ohjelman ydinosa koostuu elinkeinopolitiikan painopistealueiden määrityksestä sekä niitä koskevista tavoitteista ja toimenpiteistä suunnitelmakaudelle.

Elinkeinopoliittinen ohjelma on valmisteltu laajalla kokoonpanolla mm. työpajoissa ja mukana ovat olleet keskeiset yhteistyökumppanit.

Tärkeimmät tavoitteet ja kehittämiskohteet:

  • kunnan työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen
  • yhteistyö kunnan ja yrittäjien välillä
  • yritysten osaavan työvoiman saatavuus
  • elinkeinomarkkinointi
  • toimijoiden verkostoyhteistyö
  • kunnan hankintatoimen ja yritysten välisen yhteistyön kehittäminen
  • yrittäjyyskasvatus ja koulutus
  • yritysten neuvontapalvelut

Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2012-2015

Elinkeinopoliittisen ohjelman painopisteiden välitarkastelu 2014

Liitteet:

Painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2012 - 2015

Neuvontapalveluja tuottavat toimijat

Lähdeluettelo