Rekisteriseloste

Rekisteriseloste Nurmijärven kunnan CV-tietokannalle (Henkilötietolaki 523/99 10 §)

1. Rekisterinpitäjä

Nurmijärven kunta
PL 37
Keskustie 2b
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Sähköposti:

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Leena Ojala
Henkilöstön kehittämispäällikkö
Nurmijärven kunta
Keskustie 2b
01901 Nurmijärvi

 

3. Rekisterin nimi

Nurmijärven kunnan CV-tietokanta.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

CV-tietokannan tietoja käytetään Nurmijärven kunnan sähköisessä rekrytoinnissa. Henkilöt voivat omalla suostumuksellaan antaa tietonsa Nurmijärven kunnan CV-tietokantaan. (Henkilötietolain 8§.)

 

5. Rekisterin tietosisältö

Tallennettavat tiedot ilmenevät hakulomakkeesta. Rekisteriin tallentuu kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä on käyttäjä itse, sekä mahdolliset hänen osoittamat suosittelijat.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

CV-tietokanta toimii Internetissä, jota kautta tallennetut tiedot on rajoitettu Nurmijärven kunnan rekrytointihenkilöstön käyttöön.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

CV-tietokannan käyttöoikeus on Nurmijärven kunnan rekrytointiin osallistuvilla työntekijöillä.
Palvelun tarjoaja (Uranus konsultointi Oy) vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.

 

9. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle.