Nurmijärven terveyskeskus

Kun terveyskeskus on hyvä työpaikka

  

Lähellä

Meilahden sairaalasta Klaukkalaan 20 minuutissa, Nurmijärvelle 25 minuutissa, Rajamäelle vähän vain enemmän.

 

Kuormittava?

Meillä on kaikki edellytykset pitää lääkärin työn kuormittavuus aisoissa.

  • Oma päivystys ma - to 8-18. Yöpäivystys Hyvinkään sairaalassa ja muuna aikana omassa talossa ostopalveluna.
  • Päivystysrasitus vähäinen.
  • Virkapohja mahdollistaa vastuuväestön koon pysymisen kohtuullisena. Vastuuväestön koosta voi neuvotella. Vastuuväestöluvun keskiarvo 1907 (1690-2210).

  

Monipuolinen

Teemme omana toimintana erikoistutkimuksia: gastroscopia, colonoscopia, ultraääni. Kattavat ostopalveluiden käyttömahdollisuudet: mm ENMG, pään CT, rasitus-EKG, mammografiat.

 

Lääkärin oma erikoistuminen ja koulutus

Eurovaiheen koulutuksesta vastaavana lääkärinä toimii ylilääkäri Paula Kantola. Hän toimii myös yleislääketieteen erikoislääkäriksi kouluttautumisen ohjaajana. Lähiohjaajana toimii pääterveysasemalla Sari Pakarinen ja Rajamäellä Arto Virtanen. Kannustamme erikoistumiseen ja mahdollistamme myös sijaisillemme pääsyn ulkoisiin koulutuksiin.

Jos olet kiinnostunut perusterveydenhuoltoon sopivasta sektorityöstä järjestämme sinulle sen mukaisen sektorin: äitiys- tai lastenneuvolat, kouluterveydenhuolto, scopiat, UÄ, vuodeosasto, terveyskeskuksen pitkäaikaisosastot, rasitus EKG, diabeteksen hoito, joku muu ...

 

Tasapuolinen

Jokaiselle lääkärille järjestetään sektorityön ohelle riittävä määrä vastaanottoaikaa omien potilaiden hoitoa varten. Tähän mennessä jokainen on oman sektorinsa löytänyt

 

Palkitseva

  • Peruspalkasta voi neuvotella.
  • Väestöosuus virkaehtosopimuksen mukaisessa maximissa.
  • Toimenpideluetteloa on laajennettu paikallisin sopimuksin.
  • Ennaltaehkäisevän työn käynneistä (esim. neuvolat ja koulut) maksetaan käyntipalkkiot samojen periaatteiden mukaisesti kuin sairanhoitokäynneistä.

 

Kysy ihmeessä lisää, kerromme kaikesta mielellämme!

Lisätietoa löydät myös näiltä kunnan kotisivuilla.

 

Yhteyshenkilömme

 

Johtava ylilääkäri
Ilpo Salminen
puh. (09) 2500 3320

 

Avohoidon ylilääkäri
Paula Kantola
puh. 040 317 4407

 

apulaisylilääkäri
Hannu Närhi
puh. (09) 250 031

 

luottamusmies, tkl
Arto Virtanen
puh. (09) 2500 3601
gsm 050 581 0595