Ajankohtaista

Koronavirus, Opetus ja koulutus

Tiedote perusopetuksen oppilaiden huoltajille 13.5.2020: Oppimisen tuki ja oppilashuolto

13.5.2020

Tämä tiedote on lähetetty Wilma-viestillä huoltajille 13.5.2020 klo 13.30. 

Opetuksessa keskitytään oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen

Ennen lukuvuoden 2019–2020 koulutyön päättymistä koulu kartoittaa kaikkien oppilaiden osalta osaamisen tilanteen, oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeen sekä oppilashuollolliset tarpeet. Tämä koskee myös poissaololuvan perusteella kotiin jääneitä oppilaita.

Oppimisen tuen tarve kartoitetaan osana lukuvuoteen 2020–2021 valmistautumista

Opettajat arvioivat oppilaiden oppimisen tuen tarpeen ja tekevät suunnitelman mahdollisista tukitoimenpiteistä. Perusopetuksen päättäville oppilaille annetaan ohjausta jatko-opintoihin hakeutumisessa sekä yhteishaun tulosten käsittelyyn.

Oppilaille tarjotaan oppilashuollon palveluita koulupäivän aikana

Oppilashuollon palveluita kouluissa tarjoavat koulupsykologit, kuraattorit ja kouluterveydenhoitajat. He ovat kouluilla tavoitettavissa ja toimivat siellä oppilaiden ja opettajien tukena. Oppilaat voivat itse hakeutua oppilashuollon palveluiden piiriin koulupäivän aikana. Oppilaiden yksilökohtaisia oppilashuoltopalavereja voidaan järjestää lähipalveluna tai etänä esimerkiksi Teamsin välityksellä. Oppilashuoltohenkilöstön palveluja on tarjolla myös kesällä.

Kouluterveydenhuollon palvelut jatkuvat hygieniaohjeet huomioiden

Kouluterveydenhoitajat ovat pääsääntöisesti töissä touko-kesäkuussa. Terveydenhoitajan voi tavata koululla tai etävastaanottona. Kouluterveydenhoitajan tavoittaa Wilman kautta tai puhelimitse. Koululääkärin vastaanotolle ajan voi varata terveydenhoitajan kautta. Vastaanotolle tulevan lapsen/nuoren pitää olla terve ja suosittelemme vain yhden saattajan mukanaoloa. Tulevien ekaluokkalaisten kouluuntulotarkastukset järjestetään sovitusti ja oppilaan mukana tarkastukseen voi saapua yksi huoltaja.

Olettehan yhteydessä lapsenne opettajaan tai oppilashuollon henkilöstöön, jos jokin lapsenne oppimisessa tai hyvinvoinnissa askarruttaa mieltänne.

Kati Luostarinen, opetuspäällikkö
Tiina Hirvonen, sivistysjohtaja

Takaisin listaukseen