Suomen tieverkko voidaan jakaa kolmeen osaan

Maantiet ovat valtion ylläpitämiä teitä

Tienpitäjänä on Väylävirasto

palautelomake: https://liikenne.palautevayla.fi/ 

sähköposti:  

puhelin: Tienkäyttäjän Linja 0200 2100 (24 h / vrk)

Kadut ovat asemakaava-alueiden teitä

Tienpitäjänä on kunta

Myös asukkailla on velvollisuuksia, kuten tonttiliittymän kunnossapito ja enintään kolmen metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan viherkaistan ja ojan alueen roskien poistaminen ja kasvillisuuden siistinä pitäminen.

Muut tiet ovat yksityisteitä

Tienpitäjänä ovat osakkaat

Kiinteistöjen omia teitä, jotka kulkevat vain yhden kiinteistön alueella, ovat yksityisessä käytössä ja joiden ylläpidosta vastaa kiinteistön omistaja itse.

TAI

Ns. sopimusteitä, jotka syntyvät osapuolten suullisella tai kirjallisella sopimuksella. Tien käyttäjinä ja ylläpitäjinä ovat yleensä vain sopijaosapuolet.

TAI

Toimitusteitä. Kiinteistöillä on pysyvä, viranomaisen vahvistama ja rekisteröimä käyttöoikeus toisen kiinteistön kautta kulkevaan tiehen. Asioiden hoitamista varten voidaan perustaa tiekunta.

tiet netti
Täysikokoinen kartta teistä (.png 10 Mt)