Viestintävinkit 

Viestintävinkit

Tälle sivulle on koottu Humak-opiskelijoiden yhteistyönä ideoita ja vinkkejä viestintään Nurmijärvellä toimiville järjestöille. Nappaa sieltä omalle yhdistyksellesi sopivimmat viestinnän polut!

Mitä on viestintä?

"Yhdistyksen on tärkeää löytää oma, muista erottava ydinviesti, joka kertoo niin jäsenille kuin ulkopuolisillekin, millä asialla yhdistys ennen muuta on. Paras ydinviesti on lyhyt ja puhutteleva, ja tehokas viestintä toistaa sitä johdonmukaisesti monissa eri yhteyksissä. Ydinviesti ei ole nokkela iskulause tai mainos vaan siinä kiteytyy yhdistyksen toiminnan ominaislaatu."

Ulkoisella viestinnällä pyritään tekemään yhdistystä, sen toimintoja, sisältöjä ja tuloksia tunnetuksi yhteistyötahoille ja laajemmalle yleisölle

 

Miksi viestitään?

Viestinnän avulla tiedotetaan jäseniä yhteisistä asioista, tehostetaan yhdessä tekemistä ja mikä tärkeintä: tehdään yhdistyksen toiminta näkyväksi.

Paikallisyhdistysten kannattaa lähteä liikkeelle pienin askelin ja mitoittaa tehtävät ja tavoitteet yhdistyksen tilanteen mukaan.

 

Viestintäsuunnitelma

Tee vuosittainen viestintäsuunnitelma toimintasuunnitelman rinnalla. Asiat voi kirjata ylös lyhyesti esimerkiksi seuraavia kysymyksiä hyödyntäen:

1. Tavoitteet:

 • mikä on toiminnan, entä viestinnän tavoitteet?

2. Sanoma

 • linjatkaa ydinviestinne 1-3 lauseeseen?

3. Resurssit:

 • Viestintä tulee suhteuttaa toimintaan ja resursseihin. Mieluummin vähemmän hyvin hallussa olevia kanavia kuin paljon toimimattomia.

4. Sisältö:

 • Sisältö ajankohtaista ja ajantasaista, selkeää ja täsmäviestintää.

5. Aikataulut:

 • milloin ja millä toimenpiteillä viestitään?

6. Kohderyhmä:

 • Kenet halutaan tavoittaa/ kenet tavoitetaan jo hyvin? Viestinnän suunnittelu kohderyhmän mukaan!

7. Ohjeistukset

 • Millaista visuaalista linjaa noudatetaan esimerkiksi logojen ja värimaailman suhteen

8. Vastuut:

 • Kuka vastaa sisäisestä, kuka ulkoisesta viestinnästä?

9. Arviointi:

 • Miten arvioidaan onnistumista? miten viestintää seurataan?

10. Kuvat:

 • Mieti millaisia kuvia käytätte, mitä kuvat viestivät yhdistyksestä ja sen toiminnasta. Muista luvat!

11. Keinot ja kanavat

 • Missä kaikkialla viestitään, pitäisikö miettiä uusia kanavia?
 • Ulkoisen viestinnän kanavia ja välineitä:
  - henkilökohtainen yhteydenpito/ tapaamiset
  - esitteet
  - lehdet, radio, televisio, lehti-ilmoitukset, mielipidekirjoitukset, ilmoitustaulut
  - verkkoviestintä, some
  - tiedotustilaisuudet, avoimet ovet
  - seminaarit, alustukset, esitelmät, artikkelit, raportit
  - toimintakertomukset

 

Viestintäkanavia Nurmijärvellä toimiville yhdistyksille:

Nurmijärven kunta

Nurmijärven kunnan kotisivuilta löytyy sekä keskitetysti (teemasivut -> Järjestösivut) että alakohtaisesti (esim. lapset ja nuoret, kulttuuri, urheilu ja liikunta) tietoa kunnan alueella toimivista yhdistyksistä ja niiden toiminnasta. Kunnan kotisivuilla on tapahtumakalenteri, jolla myös yhdistysten on mahdollista tiedottaa tapahtumistaan.

Yhdistysten kannattaa pitää tietonsa ajan tasalla ja hyödyntää kunnan tarjoama keskitetty ja maksuton palvelu sekä yhdistysten perustietojen ja toiminnan tiedottamiseksi että tapahtumakalenteri tapahtumatiedottamisessa.

Nurmijärven kunta

Tapahtumakalenteri

Tapahtumakalenterin käyttöohjeet

 

Paikallislehdet

Yhdistyksen kannattaa pyytää lehdistön edustajia tapahtumiin ja saada samalla toiminnalleen näkyvyyttä.

Nurmijärven Uutiset

Ilmestyy kahdesti viikossa keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. On myös digilehti ja näköislehti luettavana sähköisesti.

Printtilehdessä on yhdistykset palsta, jossa yhdistykset voivat tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan.

Digilehdessä on maksuton menot osio, jolla yhdistykset muiden toimijoiden lisäksi voivat ilmoittaa toiminnastaan ja tapahtumistaan.

Lehteen on mahdollisuus kirjoittaa mielipidekirjoituksia ja antaa juttuvinkkejä.

Nurmijärven uutiset; kumppanit -sivustolle voi laittaa omasta toiminnasta uutisia ja lisäksi löytyy tapahtumat -sivusto. Molemmat löytyvät nettisivuilta.

Nurmijärven uutiset - kumppanit

Nurmijärven uutiset - menot

Nurmijärvi lehti

Ilmestyy painettuna kuukauden ensimmäisenä perjantaina. Digilehti ja facebook päivittyvät viikoittain. Näköislehti luettavana sähköisesti.

Painetussa lehdessä ei yhdistys palstaa, ainoastaan maksullisia ilmoituksia. Lehteen on mahdollisuus kirjoittaa mielipidekirjoituksia, juttuvinkkejä. Lehti ottaa vastaan valmiita tekstejä.

Nurmijärvi -lehti

 

Verkkoviestintä

Yhdistysten verkkosivut:

 • Pohdi yhdistyksesi ydinviesti ja kiteytä se internet -sivustolle
 • Yhdistysten verkkosivuilta tulisi löytää ainakin seuraavat asiat:
  - missä ja miten yhdistys toimii
  - mitä se tarjoaa jäsenilleen
  - tapahtumatiedot
  - kuka toiminnasta vastaa
  - miten voi tulla mukaan
  - yhteystiedot
 • Päivitä kotisivut säännöllisesti, myös kuvat! Kotisivujen ulkoasu, vanhentunut tieto ja materiaali eivät anna yhdistyksestä uskottavaa kuvaa. Sisällön uusiutuminen saa ihmiset vierailemaan sivuilla säännöllisesti.

Sosiaalinen media

"Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa Käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita." (Sosiaalisen median sanasto, Sanastokeskus TSK)

 • Sosiaalisella medialla tarkoitetaan erilaisia internetistä löytyviä sovelluksia ja palveluja, näitä ovat mm.:
  - Facebook
  - muut sosiaalisen median palvelut (esim. Twitter, Instagram)
  - Blogit eli verkkopäiväkirjat ja vlogit eli videopäiväkirjat
  - Wikit
  - Jaetut kalenterit, aikataulut (Google Calender, Doodle)
  - Yhteisölliset muistiinpanot (Google docs, ym.)
  - Muita: youtube, slideshare, pilvipalvelut (dropbox...)
 • Miettikää yhdistyksessä, mikä tarve some viestinnälle on ja tehkää selkeä suunnitelma, mitä ja miksi viestitte somen kautta.
 • Some kanavia on monenlaisia, miettikää mitä yhdistys voisi ottaa käyttöönsä, kaikkea ei tarvitse ottaa käyttöön ja hallita. On parempi, että kanavia on vähemmän ja että niitä käytetään aktiivisesti kuin se, että yhdistys käyttää kaikkia mahdollisia kanavia, muttei hallitse / resurssit eivät riitä pitämään kaikkia ajantasalla.
 • Sosiaalisen median etuja ovat: reaaliaikainen tiedottaminen, viestinnän tehostaminen / monipuolistaminen, monipuolisempi sisältö, osallistavaa (tiedon tuottaja sekä vastaanottaja)

  

Ohjeita tapahtumaviestintään

Tapahtumaviestintää suunnitellessa pohdi seuraavaa:

 • mitä tapahtuu
 • missä
 • milloin
 • miten
 • miksi
 • kuka järjestää
 • keneltä saan lisätietoja

Tapahtumaviestintä / ilmoitus pitää sisällään seuraavat asiat:

 • kertoo selkeästi, mitä, missä ja milloin tapahtuu
 • antaa kuvan siitä, kenelle tapahtuma on tarkoitettu
 • kertoo, miksi kannattaa tulla paikalle
 • saa kutsun vastaanottajan tuntemaan itsensä tervetulleeksi
 • kertoo, täytyykö tapahtumaan ilmoittautua erikseen ja mihin mennessä
 • onko tapahtuma maksullinen
 • keneltä saa lisätietoja

 

Tapahtumasta / toiminnasta ilmoitetaan hyvissä ajoin ja siitä voidaan tarvittaessa muistuttaa.

Mieti hyvät viestintäkanavat! Hyödynnä esimerkiksi facebook-tapahtuma sivustot.

 

Innokasta matkaa viestinnän moniin mahdollisuuksiin!