Terveys ja hyvinvointi

Terveys ja hyvinvointi

Monet eri järjestöt tarjoavat vertaistukea, ryhmämuotoista toimintaa, tukihenkilötoimintaa sekä monipuolista ja mieltä virkistävää tekemistä erilaisiin elämäntilanteisiin. Myös erilaisten sairauksien ennaltaehkäiseminen on ominaista monille järjestöille ja esimerkiksi vammaisten kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä tasa-arvon edistäminen yhteiskunnan eri osa-alueilla. Löydä omiin, läheisiisi ja perheesi tarpeisiin vastaavaa, mielekästä toimintaa oheisesta yhdistysjoukosta.

Katso myös

Urheilu ja liikunta

 

 

 

 

 

 

ESMA matkailuyhdistys ry

ESMA ry järjestää hyvinvointi-, hoito, ja virkistysmatkoja koti- ja ulkomaille. Olemme täysin riippumaton politiikasta, uskonnosta ammateista tai sairauksista. Eli ESMA on kaikille avoin yhdistys kun maksaa jäsenmaksun ja meitä on noin 350 henkilöä pääosin Nurmijärveltä ja lähikunnista. Ota yhteyttä, Antti Östman, puh. 045 808 1008,   

 

FinFami-Uusimaa ry

Toiminta tarjoaa tukea omaisille, läheisille ja perheille, kun joku perheenjäsenistä sairastuu psyykkisesti. Tarjoamme myös ammattilaisille tiedotusta, koulutusta ja yhteistyöverkostoja perhe- ja mielenterveystyön näkökulmasta. Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu.

www.otu.fi

 

Keski-Uudenmaan Kuulo ry

Yhdistys haluaa toiminnallaan auttaa alueensa huonokuuloisia selviämään arjen ongelmatilanteissa. Tarjoamme mm. opastusta kuulokojeen käytössä ja sen huollossa, edullisia paristoja jäsenille, tietoa apuvälineistä ja kuntoutuksesta, jäsenlehden, virkistystä ja vertaistukea. Lisää tietoa yhdistyksen nettisivuilta.

www.keskiuudenmaankuulo.fi

 

Keski-Uudenmaan Näkövammaiset ry  

Keski-Uudenmaan Näkövammaiset ry (KUN) on perustettu 1966. Olemme Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n paikallisyhdistys. Toimialueeseemme kuuluvat Keski-Uudenmaan kunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula. Toiminta-ajatuksenamme on edistää näkövammaisten harrastus- ja virikemahdollisuuksia, parantaa tiedonsaantia sekä huolehtia oikeuksienvalvonnasta Keski-Uudellamaalla.

www.kun.fi

 

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto

Yhdistysverkosto on yhdistysten yhteistyöjärjestö, joka edistää yhdistysten välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä Keski-Uudenmaan alueella. Lisäksi Yhdistysverkosto edistää kunta-järjestökumppanuutta ja tukee jäsenyhdistystensä vapaaehtoistoimintaa.

www.yhdistysverkosto.net

 

Nurmijärven A-kilta ry

Vertaistukea ja päihteetöntä toimintaa päihdetoipujille ja heidän läheisilleen. Kokoontumiset parillisten viikkojen sunnuntaina kello 15-17 os. Punamullantie 12. Toiminnan sisällöistä sovitaan yhdessä.

www.facebook.com/groups/893270520776056/  

Nurmijärven aivokerho

tukee ja tarjoaa vertaisapua aivoverenkiertohäiriöön sairastuneille (AVH). Kerho kokoontuu säännöllisesti aina kuukauden viimeisenä maanantaina. Lisäksi tehdään sovittuja retkiä tai muita tapahtumia. Kerho kuuluu keskiuudenmaan aivohalvausliittoon. Yhteystiedot: puh. 0442709013

 

Nurmijärven Hengitysyhdistys

Nurmijärven Hengitysyhdistys on Hengitysliiton paikallisyhdistys, joka edistää hengityssairaiden ja heidän läheisten elämänlaatua sekä toimii terveyden edistämisen ja puhtaan elinympäristön puolesta.

www.hengitysyhdistys.fi/nurmijarvi/

 

Nurmijärven Invalidit ry

Yhdistyksemme on Sinulle,  jolla on pysyvä fyysinen vamma. Vamma voi olla pieni tai suuri, olet aina yhtä tervetullut joukkoomme. Nurmijärven Invalidit on Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys. Edistämme vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvomme heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa ja kehitämme heidän mahdollisuuksiaan yhdessä-oloon. Tarjoamme neuvontaa vammaisuuteen liittyvissä asioissa. Tule mukaan monipuoliseen toimintaamme: kerhotoimintaan, liikuntaryhmiin, retkille ja muuhun yhteiseen hauskanpitoon. 

www.nurmijarveninvalidit.fi

 

Nurmijärven Kehitysvammaisten tuki ry

Nurmijärven Kehitysvammaisten Tuki ry on vuonna 1973 perustettu, valtakunnalliseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:hyn kuuluva yhdistys, jonka tavoitteena on tarjota hyvä elämä kehitysvammaisille ja heidän läheisilleen. Hyvän elämän saavuttamiseksi toimintamme painottuu kehitysvammaisten ja heidän läheistensä edunvalvontaan sekä monipuoliseen virkistystoimintaan.

www.nurmijarvenkvt.fi

www.facebook.com/nurmijarvenkvt/

 

Nurmijärven Onnenkimpale ry

Nurmijärven Onnenkimpale ry tuottaa asumispalveluita vanhuksille ja vammaisille Kissankelon ja Heikkarin palvelutaloissa. Lisäksi tuotamme kuntoutuspalveluita Kissankellossa kaikenikäisille kuntalaisille.

www.onnenkimpale.fi

 

Nurmijärven Reumayhdistys ry

Nurmijärven Reumayhdistys ry on Suomen Reumaliiton paikallisyhdistys.   Yhdistyksemme pyrkimyksenä on työskennellä reumatautien, sekä tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuksen ja muiden palveluiden, ja myös elinolojen edistämiseksi ja kehittämiseksi, sekä toimia alueemme reumasairaiden tukena ja yhdyselimenä ja valvoa heidän yhteiskunnallisia etujaan. Jäsenillemme järjestämme monimuotoista kuntoutus- ja virkistystoimintaa. 

nurmijarvenreumayhdistys.yhdistysavain.fi/

 

Nurmijärven Sydänyhdistys ry

Teemme paikallista sydäntyötä. Kokoonnumme keskiviikkoisin klo 10 Sydänkammarille.

sydanliitto.fi/nurmijarvi

 

Terve Mieli ry

Järjestämme säännöllisiä keskusteluiltoja kaikille, jotka kaipaavat helpotusta tai voimia esim. johonkin pitkäaikaissairauteen, yksinäisyyteen, henkisiin/fyysisiin rajoituksiin ym. elämänhallintaan. Haluat ehkä tulla jakamaan myös kipeitä asioita luottamuksellisesti kanssamme tai saada uusia ystäviä ja tuttavia. Virkistykseksi järjestämme retkiä ja leirejä ym.

www.terve-mieli.fi

www.facebook.com/tervemieli

 

Uudenmaan keliakiayhdistys ry

Toiminnan tavoitteena on edistää keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavien sekä muiden gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointia.

uusimaa.keliakiayhdistys.fi/

 

Uudenmaan Muistiluotsi

Tietoa, tukea ja toimintaa muistisairaille henkilöille, heidän läheisilleen ja kaikille muistiasioista kiinnostuneille.

www.uudenmaanmuistiluotsi.fi

 

 


Puuttuuko järjestösi tiedot listalta?

Ilmoita järjestösi