Monikulttuurisuus

Kulttuurien välisen vuorovaikutuksen, maahanmuuttajien kotoutumisen ja yhdenvertaisuuden edistämistä sekä syrjäytymisen ehkäisyä.

Katso myös

 

 

Nevo Jang ry. (NJ) - Uusi Valo

Nevo Jang ry. (NJ) visio on kehittää yhteistyötä päättäjien ja kansalais-yhteiskunnan välillä
sekä vahvistaa monikulttuurisuutta ja yhdenvertaisuutta. Yhdistys pitää tärkeänä
kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja uskoo tiedonvälityksen ja yhteistyön olevan avain
tasapainoiseen kehitykseen ja vähemmistön integraatioon. Yhdistyksen kotipaikka on Nurmijärvi ja se toimii Keski-Uusimaan kuntien alueella sekä kumppanuus-tarpeiden niin edellyttäessä kansallisesti koko Suomen alueella kuin myös kansainvälisesti.

Yhdistys osallistuu ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuustyöhön, tasa-arvon edistämistä miesten ja naisten välillä, tukee alueensa ihmisten moninaisuutta, integraatiota ja osallisuutta yhteiskuntaan sekä koulutuksen ja työllisyyden kehitystä, romanien kielen ja kulttuuri-identiteetin vahvistamista, järjestää harrastustoimintaa lapsille-, nuorille- ja aikuisille sekä tekee humanitääristä avustus- ja kehitystyötä niin kotimaassa kuin Suomen rajojen ulkopuolella ja voi tarvittaessa perustaa erilaisia jaostoja.

https://www.facebook.com/nevojang/

 


Puuttuuko järjestösi tiedot listalta?

Ilmoita järjestösi