Asukas ja kylätoiminta

Asukas- ja kyläyhdistykset tarjoavat mm. väylän vaikuttaa oman elinympäristön asioihin sekä tarjoavat vireää, monipuolista toimintaa omassa asuinympäristössäsi. Lähde rohkeasti mukaan toimintaan!

 

 

Harjula-seura

Klaukkalan Harjulan alueen asukasyhdistys.

www.harjulaseura.com

https://www.facebook.com/groups/403721786322400/?fref=ts

 

Herusten Asukasyhdistys Ry

Herusten asukasyhdistys on perustettu vuonna 1980. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Herusten alueella asuvien asukkaiden viihtyisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi sekä kunnallisten palvelujen parantamiseksi Herusten alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää ohjelmallisia tilaisuuksia sekä tekee esityksiä alueensa kehittämisestä.

https://www.facebook.com/groups/596322377217884/

 

Kiljavan kyläyhdistys

Kyläyhdistys on perustettu v. 2013. Tarkoitus edistää ja kehittää kylän asukkaiden yhteistyötä ja vaalia kylän kulttuuriperintöä sekä järjestää kotiseuturetkiä ja muita tapahtumia.

https://kiljava.wordpress.com/

 

Krannilan asukasyhdistys ry

Tarkoituksemme on edistää ja kehittää kylän asukkaiden yhteistyötä, vaalia kylän kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä ja asukkaiden viihtyvyyttä.

www.facebook.com/krannilanasukasyhdistys

 

Lepsämän perinne- ja kyläyhdistys ry

Yhdistys vaalii kylän perinteitä ja kerää muistitietoa menneistä ajoista sekä edistää kylän yhteisöllisyyttä ja järjestää kotiseuturetkiä ja tapahtumia.

www.lepsama.fi

 

Mäntysalon Seura ry

Mäntysalon alueen asukasyhdistys alueen viihtyvyyden ja turvallisuuden edistäminen (Mäntysalontien ja Havumäentien kokoojateiden asukkaat)

www.mantysalonseura.net

 

 

Nukarin Kylätoimikunta

Nukarin Kylätoimikunnan tarkoitus on edistää kyläläisten hyvinvointia ja kehittää Nukarin kylää yhä paremmaksi asuinpaikaksi.

www.nukari.fi/

 

Nurmijärven Taloyhtiöforum - TYFO ry

Yhdistys on Nurmijärven alueella toimivien yksityisten asunto-osakeyhtiöiden puheenjohtajien ja hallitusten välinen alueellinen yhteistyö- ja kehittämisverkosto.

www.tyfo.yhdistysavain.fi

 

Palojoen kyläyhdistys

Palojoen kyläyhdistys ry toimii kylän ja kyläläisten yhteisten asioiden puolesta. Kyläyhdistyksen Facebook sivu toimii kyläläisten virtuaalisena kohtaamispaikkana ja ilmoitustauluna.
Tavoitteena on järjestää tapahtumia ja tekemistä omalla kylällä.

https://www.facebook.com/PalojoenKylayhdistysRy/

 

Rajamäen Kyläyhdistys Ry

Rajamäen kyläyhdistyksen tarkoitus on Rajamäen kyläyhteisön kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta, elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen, asukkaiden omatoimisuuden voimistaminen, toimialueen palvelujen turvaaminen ja yhteistyötahojen kokoaminen kehittämään toimialuettaan sekä toimialueen kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.

http://www.rajamaenkylayhdistys.fi/

 

Röykän Asukasyhdistys ry

Pyritään edistämään alueen hyvinvointia sekä asumisviihtyvyyttä seuraamalla aktiivisesti ja ottamalla tarvittaessa kantaa ajankohtaisiin asumisympäristöön vaikuttaviin tekijöihin

www.röykkä.fi

https://www.facebook.com/Roykka/?ref=settings&qsefr=1

 

Svenska föreningen i Nurmijärvi r.f.

Tarjoamme sekä ruotsin- että kaksikielisille puitteet tavata toisiaan järjestämissämme tapahtumissa jotka suunnataan perheille, lapsille ja aikuisille.

www.svenskaforeningeninurmijarvi.fi

 

Uudenkylän ja Savikon kyläyhdistys

Kylän kehittäminen järjestämällä erilaisia tapahtumia. Kyläpäivä, sieniretki, laskiaisrieha, saunalenkki, kyläkirppis, ilmoitustaulu yms. asukkaiden yhteistyön kehittäminen. Yhteystiedot:  / puh. 050 5574287 (puheenjohtaja)

 

Valkjärven Kyläyhdistys ry

Kyläyhdistys perustettiin vuonna 2014 edistämään Valkjärven kyläsuunnitelmaan vuonna 2013 kirjattuja tavoitteita. Näistä keskeisimpiä olivat liikenneturvallisuuden edistäminen, Lähtelän rannan ja Kuhakosken alueen viihtyisyyden parantaminen, kyläläisten vapaa-ajanviettomahdollisuuksien edistäminen ja yhteisöllisyyden lisääminen. Kylän elinvoimaisuuden säilyttämiseksi tärkein tavoitteemme on Valkjärven koulun jatkuvuuden turvaaminen.

www.facebook.com/valkjarvenkyla

www.valkjarvenkyla.fi

 


Puuttuuko järjestösi tiedot listalta?

Ilmoita järjestösi