Löydä järjestö

Löydä järjestö

Tervetuloa järjestötiedon & monien osallistumismahdollisuuksien lähteille!

Nurmijärvellä toimii runsaasti paikallisia, alueellisia ja jopa valtakunnallisia yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka tarjoavat monipuolista toimintaa ja osallistumisen- ja harrastamisenmahdollisuuksia esimerkiksi kulttuurin, liikunnan, urheilun, leiritoiminnan ja monipuolisen vapaaehtoistoiminnan parissa.

Lisäksi esimerkiksi potilas-, omais- ja vertaistukiyhdistykset, eläkeläisjärjestöt sekä kylä- ja asukasyhdistykset järjestävät mielenkiintoista toimintaa sekä jäsenilleen että muille kuntalaisille. Vaihtoehtoja löytyy kaikille, niin perheille, lapsille, nuorille, aikuisille että ikäihmisille.

Tämän valikon kautta pääset selaamaan järjestöjä toimialoittain ja löydät tiivistetyn luonnehdinnan kustakin ryhmästä.  

 

Ilmoita järjestösi listalle

 

Uusi järjestöluokittelu

 

Ammatti ja elinkeino

Erilaiset ammattijärjestöt pyrkivät mm. puolustamaan ja parantamaan työntekijöiden työehtoja. Järjestöjen tehtävänä on ajaa jäsenistönsä etuja, kehittää ja edistää alueellista yritystoimintaa, verkottaa yrityskentässä toimivia tahoja sekä tarjota paikallistuntemusta yrittäjien arkipäivään.

 

Asukas ja kylätoiminta

Asukas- ja kyläyhdistykset tarjoavat mm. väylän vaikuttaa oman elinympäristön asioihin sekä tarjoavat vireää, monipuolista toimintaa omassa asuinympäristössäsi. Lähde rohkeasti mukaan toimintaan!

 

Eläkeläis-, veteraani- ja senioritoiminta

Eläkeläisten ja senioreiden yhdistykset järjestävät mm. monenlaista virkistystoimintaa. Yhdistysten tapahtumissa myös mm. jaetaan tietoa ajankohtaisista asioista ja valvotaan eläkkeensaajien ja ikääntyneiden etuja.

 

Kulttuuri

Kulttuurijärjestöissä voi uppoutua taiteen maailmaan monin tavoin. Tarjolla on kuvataidetta, musiikkia, teatteria, tanssia....kurkkaa ja löydä omasi!

 

Käsityö ja kädentaidot

Käsityöyhdistykset tarjoavat monipuolista toimintaa ja yhteistä tekemistä kädentaidoista kiinnostuneille. Nappaa ystäväsikin mukaan kädentaitojen äärelle!

 

Lapset ja nuoret

Lapsiperheille suunnatut yhdistykset ja nuorisojärjestöt tarjoavat innostavaa, monipuolista toimintaa ja tekemistä lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Kurkkaa ja lähde rohkeasti mukaan sinulle ja perheellesi sopivaan toimintaan! Moni liikunta- ja kulttuurijärjestökin tarjoaa monipuolista toimintaa lapsiperheille - klikkaa siis muitakin sivuja.

 

Luonto ja eläimet

Löydä harrastamisen mahdollisuuksia esimerkiksi eläinten ja luonnon parista.

 

Monikulttuurisuus

Kulttuurien välisen vuorovaikutuksen, maahanmuuttajien kotoutumisen ja yhdenvertaisuuden edistämistä sekä syrjäytymisen ehkäisyä.

 

Terveys- ja hyvinvointi

Monet eri järjestöt tarjoavat vertaistukea, ryhmämuotoista toimintaa, tukihenkilötoimintaa sekä monipuolista ja mieltä virkistävää tekemistä erilaisiin elämäntilanteisiin. Myös erilaisten sairauksien ennaltaehkäiseminen on ominaista monille järjestöille ja esimerkiksi vammaisten kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä tasa-arvon edistäminen yhteiskunnan eri osa-alueilla. Löydä omiin, läheisiisi ja perheesi tarpeisiin vastaavaa, mielekästä toimintaa oheisesta yhdistysjoukosta.

 

Urheilu ja liikunta

Urheilu- ja liikuntaseurat tarjoavat eri lajien harrastus- ja kilpailumahdollisuuksia sekä edistävät hyvinvointia ja liikunnallista elämäntapaa. Mikä on sinun lajisi?

 

Uskonnollisuus

Uskonnolliset ja hengelliset yhdistykset tarjoavat mm. uskontoon ja maailmankatsomukseen liittyvää tietoa ja toimintaa.

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Erilaisten näkökulmien esille tuominen yhteiskunnallisesti vaikuttamalla.

 

Muita yhdistyksiä

Etkö vielä  löytänyt tietä kaipaamaasi toimintaan, kurkkaa vielä täältä.