Tutustu ehdokkaisiin

Puolueet

Puolueet ovat joukkojärjestöjä, jotka pyrkivät vaikuttamaan poliittisiin ratkaisuihin. Kansalaiset voivat osallistua poliittiseen toimintaan muun muassa äänestämällä puolueita, liittymällä puolueiden jäseniksi tai perustamalla uusia puolueita. Suomen vaalijärjestelmä (pl. presidentinvaali) on henkilö- ja puoluevaalin yhdistelmä, jossa yhdellä numerolla äänestetään sekä henkilöä että puoluetta.

Kuntavaaleissa on käytössä suhteellinen vaalitapa, minkä johdosta jokainen puolue tai muu ryhmittymä saa sen määrän edustajia kuin mitä sen vaaleissa saama äänimäärä suhteessa muihin ryhmittymiin edellyttää. Jos esimerkiksi puolue saa annetuista äänistä esimerkiksi noin 20 prosenttia, sen tulisi saada myös noin 20 prosenttia jaettavina olevista edustajanpaikoista. 

Linkkejä puolueiden kotisivuille

Ohessa on listattu Nurmijärvellä kunnallisvaaleissa 2021 mukana olevia puolueita (tilanne 19.4.2021) sekä mahdollisia paikallisosastojen kotisivulinkkejä. Listan lopusta löydät linkin, minkä kautta näet kaikki Suomessa rekisteröidyt puolueet.

Kansallinen kokoomus

Kansallinen kokoomus

Kokoomus Nurmijärvellä

Liike Nyt

Liike Nyt

Perussuomalaiset

Perussuomalaiset

Nurmijärven Perussuomalaiset ry.

Suomen keskusta

Suomen keskusta

Nurmijärven keskusta

Suomen kristillisdemokraatit

Kristillisdemokraatit

KD Nurmijärvi

Suomen sosialidemokraattinen puolue

Suomen sosialidemokraattinen puolue

Nurmijärven Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry

Svenska folkpartiet i Finland (Ruotsalainen kansanpuolue)

Svenska folkpartiet i Finland (Ruotsalainen kansanpuolue)

Sfp i Nurmijärvi – Nurmijärven Rkp (facebook)

Vasemmistoliitto

Vasemmistoliitto

Nurmijärven vasemmistoliitto

Vihreä liitto

Vihreä liitto

Nurmijärven vihreät ry

Kaikki Suomessa rekisteröidyt puolueet

Rekisteröidyt puolueet (Vaalit.fi -sivustolla) 

Puolueen rekisteröiminen

Kansalaiset voivat vapaasti perustaa puolueita vaikuttaakseen valtiollisiin asioihin. Puolueet rekisteröidään oikeusministeriössä pidettävään puoluerekisteriin. Puolueen osastot, kunnallisjärjestöt ja piirit ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka rekisteröidään oikeusministeriön yhdistysrekisteriin.

Puoluerekisteriin voidaan rekisteröidä yhdistys

  • jonka varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen
  • jolla on vähintään 5 000 eduskuntavaaleissa vaalioikeutettua kannattajaa
  • jonka säännöt turvaavat kansanvaltaisten periaatteiden noudattamisen yhdistyksen päätöksenteossa ja toiminnassa
  • jolla on yhdistyksen periaatteet ja tavoitteet ilmaiseva yleisohjelma

Toisen yhdistyksen jäsen-, paikallis-, rinnakkais- tai apuyhdistyksiä ei voida rekisteröidä puolueena.

Puoluerekisteristä poistetaan puolue, jonka ehdokkaista ketään ei ole valittu kansanedustajaksi viimeksi toimitetussa eikä sitä edeltäneissä eduskuntavaaleissa. Jos puolue on lakannut olemasta rekisteröity yhdistys, se poistetaan myös puoluerekisteristä. Lisäksi puolue voidaan poistaa puoluerekisteristä puolueen omasta hakemuksesta.