Tietoa kuntavaaleista

Mitä valtuusto tekee?

Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää puolestaan valtuusto. Kuntavaaleissa valitaan neljän vuoden välein 51 valtuutettua Nurmijärven valtuustoon. Valtuutetut ovat päättäjinä lähimpänä jokapäiväistä arkeamme, sillä valtuusto ohjaa päätöksillään kuntamme kehittämistä. Valtuuston tehtäviin kuuluu muun muassa:

  • toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet sekä arviointi
  • kunnan hallinnon järjestäminen
  • kunnan taloudellinen vallankäyttö
  • kunnallisten sääntöjen antaminen
  • kannan ottaminen tärkeissä kuntaa koskevissa asioissa
  • kunnan toimielinten jäsenten nimeäminen ja johtotason virkojen täyttäminen

Valtuusto käsittelee asiat kunnanhallituksen tai tarkastuslautakunnan valmistelun pohjalta. Valtuusto voi siirtää päätösvaltaansa edelleen muille kunnan toimielimille.

Seuraa valtuuston kokouksia!

Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia ja kokouksista ilmoitetaan etukäteen kunnan verkkosivuilla sekä ilmoituslehdessä. Valtuuston kokoukset myös videoidaan ja ne näytetään suorana sekä 14 vuorokauden ajan jälkikäteen nauhoitteena kunnan kotisivuilla.