Kuntavaalit ja korona

Ohjeet karanteeniin määrätyille

Näin toimit, jos olet karanteenissa tai sinulla on hengitystieoireita

Hengitystieoireisia ja karanteenissa olevia äänestäjiä varten on suunniteltu erityistoimenpiteitä äänestyksen mahdollistamiseksi. Toimenpiteet riippuvat siitä, sairastutko ennakkoäänestysaikana vai vaalipäivänä. Toimenpiteet voivat vaihdella myös kunnittain.

Karanteeniin tartuntatautilääkärin määräyksestä asetetun henkilön äänestäminen on mahdollista siinä tapauksessa, että henkilön siirtyminen karanteenipaikasta äänestyspaikalle ja takaisin voi tapahtua ilman kontakteja muihin ihmisiin (yli kahden metrin etäisyys ulkotilassa, ei sisätiloissa samaan aikaan muiden henkilöiden kanssa, ei julkisessa kulkuneuvossa), hän on oireeton ja suojautuu asianmukaisesti kasvomaskilla. Äänestys tapahtuu tässä tilanteessa äänestyspaikan pihalla äänestyspaikan välittömässä läheisyydessä.

Ennakkoäänestysaikana kotimaassa 26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.–5.6.2021

Jos sinulla on hengitystieoireita, käy koronatestissä ja odota testitulosta ennen kuin äänestät ennakkoon.

Jos olet omaehtoisessa karanteenissa, suosi ulkoäänestystä tai odota karanteenin päättymistä ennen kuin äänestät.

Jos olet lääkärin määräämässä karanteenissa, älä tule ennakkoäänestyshuoneistoon. Voit äänestää ulkona sijaitsevassa äänestyspaikassa tartuntatautilääkärin antamien ohjeiden mukaan. Voit vaihtoehtoisesti ilmoittautua kotiäänestykseen 1.6.2021 klo 16 mennessä.

Lääkärin määräämässä eristyksessä oleva ei saa poistua kotoaan äänestyspaikalle. Odota eristyksen päättymistä ennen kuin äänestät.

Vaalipäivänä 13.6.2021 

Jos sinulla on vaalipäivänä hengitystieoireita tai olet omaehtoisessa karanteenissa, äänestä äänestyspaikan ohjeiden mukaan.

Jos tiedät olevasi vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa, ota yhteyttä kunnan vaaliviranomaisiin mahdollisuudesta äänestää ulkona. Älä tule sisälle vaalihuoneistoon.

Eristyksessä oleva ei saa poistua kotoaan äänestyspaikalle.

Ohjeet karanteeniin määrätylle

Karanteeniin tartuntatautilääkärin päätöksellä määrätty henkilö ei saa tulla sisään äänestyspaikkaan.

Jos sinut on määrätty karanteeniin ja haluat äänestää vaalipäivänä, soita keskusvaalilautakunnan numeroon 040 317 2015. Tällöin vaalilautakunta järjestää sinulle mahdollisuuden äänestää ulkona äänestyspaikan pihalla.

Äänestäjä löytää keskusvaalilautakunnan puhelinnumeron myös äänioikeusilmoituksesta ja vaalilautakunnan puhelinnumeron äänestyspaikan sisäänkäynnin vieressä olevasta oikeusministeriön ja THL:n laatimasta julisteesta.

Saatuaan tiedon, että äänestyspaikan ulkopuolella odottaa karanteeniin määrätty äänestäjä, vaalilautakunnan puheenjohtaja järjestää pihalla tapahtuvan äänestyksen seuraavasti:

Äänestystä toimittamaan lähtee vähintään kaksi vaalilautakunnan jäsentä tai varajäsentä sekä vaaliavustaja. Äänestys tapahtuu äänestyspaikan pihalla (esimerkiksi niin, että äänestäjä on autossa, jos parkkipaikka on tarpeeksi lähellä)

  1. äänestäjä tunnistautuu henkilöllisyystodistuksella ja äänestäjän nimi ja hetu otetaan ylös, annetaan hänelle äänestyslippu
  2. äänestäjä täyttää äänestyslipun vaalisalaisuuden säilyttäen;
  3. äänestäjän lippu leimataan ja äänestäjää antaa lipun vaaliavustajalle. Koska äänestäjä ei itse pysty pudottamaan lippua uurnaan, hänen on käytettävä tässä tehtävässä vaaliavustajaa;
  4. Sisällä äänestyspaikassa vaalivirkailijat tarkastavat äänestäneen äänioikeuden vaaliluettelosta tai äänioikeusrekisteristä, minkä jälkeen vaaliavustaja pudottaa lipun uurnaan

Äänestäjän tulee odottaa tänä aikana ulkona, ja hänelle ilmoitetaan, kun hän voi poistua. Tällöin varmistetaan, että äänestäjä saa tiedon esimerkiksi siitä, jos hän on väärällä äänetysalueella.