Kuntavaalit ja korona

Näin äänestät kuntavaaleissa turvallisesti korona-aikana

Kunta on varautunut siihen, että äänestäminen sujuisi mahdollisimman turvallisesti epidemian aikana. Seuraamme THL:n ja oikeusministeriön sekä Keusoten ohjeita.

Kunta on mahdollisuuksien mukaan järjestänyt äänestystilat niin, että ne ovat väljiä ja että niissä on mahdollisimman hyvä ilmanvaihto. Myös uusi ulkoäänestyspaikka (Krannila) ennakkoäänestyksen ensimmäisellä viikolla otetaan käyttöön.

Muita toimia

 • rajataan samaan aikaan asioivien äänestäjien määrää ja jonottaminen järjestetään huoneiston ulkopuolelle
 • pinnat ja ovenkahvat on suojattu nanoksipinnoitteella
 • pintoja ja kyniä puhdistetaan 2-4 tunnin välein

Ohjeet äänestäjille ennakkoäänestys­paikassa ja varsinaisena vaalipäivänä

 • Äänestäjien tulee asioida äänestyshuoneistossa mahdollisimman joutuisasti.
 • Pidä turvaväliä muihin äänestäjiin ja vaalitoimitsijoihin 2 metriä.
 • Käytä maskia, myös äänestyspaikalle on järjestetty kertakäyttöisiä varamaskeja niille äänestäjille, joilla ei ole omaa mukanaan.
 • Käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspaikalla on tarjolla.
 • Jos sinulla on hengitystieoireita, käy koronatestissä ja odota oireiden menemistä ohi ennen äänestämistä ennakkoon.
 • Karanteeniin tai eristykseen määrätty ei saa tulla ennakkoäänestyspaikkaan.
 • Seuraa vaalivirkailijoiden antamia ohjeita.

Äänestystapahtuma

Äänestäjien tullessa äänestyspaikalle heitä vastassa on maskia käyttävä vaalivirkailija, joka kehottaa heitä käyttämään hänestä 2 metrin etäisyydellä olevaa käsihuuhdetta ja tarjoaa maskin, jos äänestämään tulijoilla ei ole maskia. Käsihuuhdetta on tarjolla myös lähetekirjeen täyttämisen yhteydessä (äänestysten vastaanotossa) ja äänestyspaikasta lähdettäessä. Käsien puhdistamisesta kertova opaste on näkyvillä äänestyspaikassa.

Äänestäjän ei tarvitse poistaa maskia vielä siinä vaiheessa, kun äänestäjän henkilöllisyystodistus tarkastetaan ensimmäisen kerran ja äänestäjälle annetaan äänestyslippu. Tällöin vain varmistetaan, että äänestäjällä on mukanaan henkilöllisyystodistus.

Jos vaalitoimitsijalla ei ole selvyyttä maskia käyttävän äänestäjän henkilöllisyydestä, äänestäjän tulee poistaa maski, jotta tunnistaminen on mahdollista.

Toimi näin

 • Ojenna henkilöllisyystodistuksesi tarkastettavaksi.
 • Ota maski kasvoiltasi tarttuen korvalenkkeihin molemmin puolin.
 • Pidä maskia samalla poistamisotteella käsissäsi tarkastuksen ajan.
 • Älä laske maskia käsistäsi.
 • Kun saat tarkastajalta luvan laittaa maskin yllesi, pue maski varoen koskettamatta kasvojasi.
 • Käytä käsihuuhdetta. Laita henkilöllisyystodistuksesi talteen.

Jos äänestäjä kieltäytyy maskin poistamisesta, eikä hänen henkilöllisyyttään sen vuoksi voida todeta, äänestystä ei voida ottaa vastaan. Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Kotiäänestys

 • Pidä turvaväliä paikalla oleviin henkilöihin mahdollisuuksien mukaan yli 2 metriä. Mahdollisuuksien mukaan äänestyksen voi ottaa vastaan myös kodin pihalla.
 • Ennen äänestystoimituksen alkua pese kädet tai käytä käsihuuhdetta.
 • Käytä maskia. Myös kotiäänestyksen toimittajilla on mukanaan varamaskeja ja viisiireitä.
 • Jos vaalitoimitsijalla on epäilys maskia käyttävän kotiäänestäjän henkilöllisyydestä, vaalitoimitsija voi tarvittaessa pyytää äänestäjää poistamaan maskin henkilöllisyyden tarkastamisen ajaksi. Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

HUOM! Jos sinut on määrätty lääkärin määräyksestä eristykseen, ja olet varannut kotiäänestyksen, sinun tulee välittömästi peruuttaa kotiäänestys! Suomen lain mukaan karanteenin tai eristyksen rikkomisesta voi saada sakkoa tai vankeutta.

Henkilöllisyyden tarkastaminen äänestyspaikalla

 • Ojenna henkilöllisyystodistuksesi vaalivirkailijan ilmoittamaan paikkaan.
 • Käytä käsihuuhdetta.
 • Jos vaalivirkailija pyytää sinua poistamaan maskin, ota maski kasvoiltasi tarttuen korvalenkkeihin molemmin puolin.
 • Pidä maskia lenkeistä koko tarkastuksen ajan.
 • Kun saat vaalivirkailijalta luvan, pue maski yllesi varoen koskemasta kasvojasi.
 • Käytä käsihuuhdetta. Laita henkilöllisyystodistuksesi talteen.

Ulkoäänestäminen Nurmijärvellä

Nurmijärvellä pääsee ennakkoäänestämään 26.05.–1.6.2021 ulkona Krannilan urheilupuiston ulkoäänestyspaikalla (Suojalantie 2).