Koronan vaikutus kunnan palveluihin

Kasvomaskit

Kasvomaskisuosituksesta on luovuttu Keusoten alueella. Jatkossa kasvomaskin käytössä painotetaan entistä enemmän yksilön omaa harkintaa. Keusotessa seurataan THL:n 14.4. antamaa linjausta yleisen maskisuosituksen poistumisesta.

Suositus koskee muun muassa kunnan päiväkoteja, kouluja, kirjastoja, nuorisotiloja ja aamu- ja iltapäiväkerhoja. 

Suosituksesta huolimatta jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia, esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.

Kasvomaski estää pisaroiden leviämistä ympäristöön. Kun käytät kasvomaskia, suojaat muita tartunnalta. Kasvomaski suojaa myös kantajaansa. Riskiryhmään kuuluvan kannattaa harkita laadukkaan maskin käyttöä, vaikka hän olisi täysin rokotettu.

Keusote tiedottaa 28.6.2022: Omaishoitajien suu-nenäsuojaimien toimitukset Keusoten kautta päättyvät 1.7.2022. Omaishoitajien ei ole enää mahdollista tilata maksuttomia suu-nenäsuojaimia. Suu-nenäsuojaimia voi hankkia halutessaan omakustanteisesti. Omaishoitajien ja omaishoidettavien ensisijainen suoja on koronarokotukset.

Kasvomaskit kouluissa

Keusote suosittaa, että koulujen, oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen työntekijöille tarjotaan edelleen mahdollisuus käyttää laadukkaita maskeja. Keusote suosittaa, että näiden työntekijöiden maskien käytössä siirryttäisiin määräyksistä ja suosituksista kohti omaehtoista maskin käyttöä.

Koulujen oppilaille ja toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille Keusote suosittaa siirtymistä kohti omaehtoista maskin käyttöä. Kouluissa ja oppilaitoksissa tarjotaan edelleen maksuttomia maskeja. Maskeja voi käyttää halutessaan.

Kasvomaskeja käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa

Maskien käyttö jatkuu ennallaan Keusoten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiloissa ja työnantajien ohjeiden mukaan sote-työtehtävissä.

Työpaikoilla ja työskentelytilanteissa, joissa maskien käyttö perustuu työsuojeluun ja asiakasturvallisuuteen, suosituksista ja määräyksistä vastaa työnantaja.

Nurmijärvi-maski

Kunta myy kankaisia Nurmijärvi-kasvomaskeja kirjastoissa, Monikossa ja kunnanviraston infopisteessä. Hinta 5€.

Kasvomaski Nurmijärven logon väreissä..

Lue lisää kasvomaskien käytöstä THL:n ohjeista.