Koronan vaikutus kunnan palveluihin

Kokoontumisrajoitukset

Alueella ei ole yleisiä kokoontumisrajoituksia, yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja lukuun ottamatta alla olevat:

Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräys ajalle 25.11.-24.12.2021

Sisätiloissa voi järjestää korkeintaan 20 henkilön tilaisuuksia, jos kyseessä on seisomakatsomo eli jos yli 20 henkilöllä yleisöstä ei ole istumapaikkoja. 

Jos kyseessä on sisätiloissa järjestettävä yhteislaulutilaisuus ja siihen osallistuu yli 20 henkilöä, tilaan saa ottaa enintään puolet muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. 

Yllä kuvattujen tilaisuuksien järjestäjä voi ottaa koronapassin käyttöön vaihtoehtona voimassa oleville koronarajoituksille, jolloin passi mahdollistaa sisäänpääsyn tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Muunlaiset yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja.

Ravintolarajoitukset löytyvät Valtioneuvoston verkkosivuilta.

Asiakas- ja yleisötiloissa on voimassa Tartuntatautilain pykälän 58 c mukaiset yleiset hygieniavelvoitteet.