Koronan vaikutus kunnan palveluihin

Kokoontumisrajoitukset

Tartuntalaissa määriteltyjen hygieniavaatimusten voimassaolo päättyi 30.6.

Sosiaali- ja terveysministeriö STM suosittelee 1.7.2022 alkaen, että toiminnanharjoittajat huolehtivat tartuntatautilain vaatimusten voimassaolon 30.6. päättymisen jälkeenkin tilojen ja pintojen puhdistamisesta sekä siitä, että asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen. Toiminnanharjoittajien olisi suositeltavaa huolehtia siitä, että asiakkailla on mahdollisuus saapua ja oleskella väljästi ja että tartuntariski pidetään toiminnassa mahdollisimman pienenä.

STM kehottaa asiakkaita, osallistujia ja toiminnanharjoittajia huomioimaan THL:n ajantasaisen ohjeistuksen covid-19-tartuntojen ehkäisystä. Lisätietoa hygieniavaatimuksista myös aluehallintoviraston verkkosivuilla.

Kokoontumisrajoitukset poistuivat 14.2.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kumosi kaikki kokoontumisrajoitukset. Päätös astui voimaan 14.2.2022. Tiedote kokoontumisrajoitusten poistumisesta kunnan verkkosivuilla.

Ravintolarajoitukset löytyvät Valtioneuvoston verkkosivuilta.