Yritysten ilmastoteot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Nurmijärvi

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Keudan tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa asukkaiden ja elinkeinoelämän kannalta tarpeellista ammatillista- ja kansanopistokoulutusta sekä toteuttaa alueellista elinkeinoelämän kehitystyötä. Lisäksi tehtävänä on tuottaa tutkintoja edeltäviä osaamisen kehittämis- ja koulutuspalveluja.

Tekijät, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että Keudan Nurmijärven toimipiste Perttulassa on tehnyt ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä ilmastotekoja ovat tiukentunut sääntely, tuottavuuden kasvattaminen, vastuullisuus ja liiketoiminnan omaehtoinen kehittäminen.

Ilmastoteot ovat kohdistuneet useaan yritystoiminnan osa-alueeseen: tuotantoon, hankintoihin, kiinteistöihin, kuljetuksiin, hiilijalanjäljen pienentämiseen sekä matkustamiseen niin liikematkojen kuin työmatkojen osalta.

Keudan ilmastotekojen tavoitteet

Vastuullisuus ja kestävä kehitys on Keudan yksi strategisista tavoitteista. Tavoitteena on, että pystymme vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Olemme vastuullisia toimissamme niin opiskelijaa, henkilöstöä, ympäröivää yhteiskuntaa kuin ympäristöä kohtaan. Tavoitteenamme on kouluttaa opiskelijoitamme ympäristövastuullisiksi ammattilaisiksi ja kestävän tulevaisuuden tekijöiksi.

Keudan yhteisissä palveluissa (mm. ravintolat, kiinteistö, tietohallinto) on toteutettu Ekokompassi – ympäristöjärjestelmää vuoden 2020 aikana. Oppimisympäristöissämme on vastuullisuutta ja kestävää kehitystä huomioitu mm. ruokapalvelujen toteuttamisessa ja kiinteistöjen energiaratkaisuissa. Ekotehokkuuden ja kiertotalouden perusajatukset ovat vaateita, joita on otettava entistä enemmän huomioon erilaisissa toiminnoissamme.


Keudassa on meneillään Okka-säätiön hallinnoiman ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin käyttöönotto. Sertifiointi on jo alkanut Keudan johdon arviointikierroksella ja jatkuu tuloksista saatavien kehittämiskohteiden kautta kehittämissuunnitelmaan. Koulutusorganisaatio laatii OKKA-säätiön kanssa oman suunnitelman, jossa tullaan valitsemaan kestävän kehityksen tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulut. Muiden sertifiointijärjestelmien tapaan järjestelmään kuuluu myös auditointi määräajoin.

Tavoitteena on että toimintakulttuurimme, opetuksemme ja johtamisemme on yhteiskuntaa uudistavaa. (OKKA-säätiön ammatillisten oppilaitosten kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden mukaisesti)

Millaisia tuloksia on saavutettu?

Keuda, Nurmijärvi on onnistunut vähentämään ympäristön kuormitusta ja pienentämään hiilijalanjälkeä toiminnassaan. Hankinnat on mietitty vastuullisuus huomioiden.

Kiinteistöjen osalta on toteutettu energiatehokkuussopimuksen mukaisia toimenpiteitä ja niitä seurataan jatkuvasti.

Poistimme tarjottimet ruokailusta- aikaansaimme säästöjä ja tuottavuuden kasvua

Ruokapalveluiden ympäristövaikutuksista 2/3 syntyy raaka-ainetuotannossa. Merkittävimmät vaikutusmahdollisuudet liittyvät raaka-ainehankintoihin, ruokalistasuunniteluun, ruokahävikin hallintaan sekä veden ja sähkön käytön vähentämiseen.

Koulussamme puhuttiin v. 2016 ympäristöasioista ja hävikeistä paljon ja rakensimme asiasta teemaprojektia kokkiopiskelijoiden kanssa ja päätimme yhdessä, että kokeilemme jotain repäisevää.

Poistimme tarjottimet ruokailusta kokonaan. Nuoret opiskelija-asiakkaamme ymmärsivät nopeasti ympäristön kannalta, kuinka konkreettista säästöä syntyy mm. astianpesussa veden määrässä. Me keittiöammattilaiset tiesimme sen toki jo faktana: astianpesu vie eniten energiaa ammattikeittiöissä. Keittiön käyttämästä vedestä 80 % kuluu pesuihin, ja astianpesukoneiden osuus sähkönkulutuksesta ammattikeittiöissä on noin 40%. Säästimme lisäksi kustannuksissa, kun astianpesuaineen käyttö väheni ja tarjottimien hankintakustannukset poistuivat.

Opiskelija ruokalan noutopöydän äärellä kädessään ruokalautanen ja maitolasi.

Tällä toimenpiteellä säästämme noin tunnin astiahuollossa työaikaa, esimerkiksi 200 tarjottimen pesuun kuluu työntekijältä noin tunti. Voimme tehdä tuon säästyneen tunnin aikana huomattavasti kannattavampaa työtä.

Tarjottimien poisjäännin takia saimme myös hävikin pienennettyä asiakkaiden ”lautasilta”, ympäristökuormitus ja laitehuollon tarve vähenee. Nyt asiakkaat ottavat lautasmallin mukaisesti lounasruokaa, koska lisätilaa ei ole. Nälkäiseksi kukaan ei kuitenkaan jää, koska kannustamme hakemaan mieluummin lisää, kuin heittämään ruokaa roskiin.

Lounasta tarjoilemme Opiskelijaravintola Perttulassa koulupäivisin klo 11-12, hinta alkaen 6,90€. Myymme myös kotiin hävikkiruokaa jäähdytettynä kahvilassa klo 9.30 -14 välisenä aikana.

Tervetuloa meille lounastamaan ja toteamaan itse, miten onnistumme tekemään pienillä asioilla parempaa tulevaisuutta!