Yritysten ilmastoteot

Arpré Oy

Arpré Oy on toteuttanut vaativia korjaamoratkaisuja vuodesta 1961 ja sen toimitilat sijaitsevat Klaukkalassa. Yritys on Suomen johtavia korjaamototeutusten toimittajia, ja se toteuttaa liikkuvan kaluston huoltoratkaisuja niin kaivoksiin, satamiin kuin henkilö- ja kuorma-autokorjaamoillekin.

Arpré Oy:n ilmastoteot

Arpré Oy:n tekemien ilmastotekojen taustalla on omaehtoinen liiketoiminnan kehittäminen, vaikka yritys ei koe ilmastonmuutoksella olevan vaikutuksia sen toimintaan.

Ilmastoteot ovat kohdistuneet seuraaviin yritystoiminnan osa-alueisiin:

  • hiilijalanjäljen pienentäminen
  • matkustaminen (liikematkat sekä työpaikan ja kodin välinen matka)

Ilmastotekojen tavoitteena on säästää lämmityskuluissa ja samalla vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Tavoitteena on myös toiminnan tehostaminen, kustannussäästöt vähentämällä liikematkustamista ja lisäämällä etätöitä.

Millaisia tuloksia on saavutettu?

Kiinteistöjen lämmitysmuoto on vastikään vaihdettu öljylämmityksestä ilmalämpöpumppuihin, joten tulokset eivät vielä ole selvillä.

Matkustamisen vähentäminen on mahdollistanut ajankäytön tuottavampaan työhön.