Äänestäminen

Ennakkoäänestys laitoksissa

Kunnan alueella laitosäänestys toteutetaan Kirkonkylän terveyskeskuksen sairaalassa, Kiljavan sairaalassa, Kalliolan klinikalla sekä seuraavissa ympärivuorokautisissa asumispalveluyksiköissä:  Aapo, Aleksiina, Venla, Nurmilintu, Kissankellon ja Heikkarin ryhmäkodit sekä Pengerkosken hoitokoti, Nurmijärven Hoivamme, Ykköskoti Riihilehto sekä ryhmäkodit Sinisiipi, Sateenkaari ja Leinikki. 

Eduskuntavaalit toimitetaan Suomessa sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestysaika kotimaassa on 22.-28.3.2023.

Ennakkoäänestys järjestetään Nurmijärven kunnan alueella sijaitsevissa VaaliL 46 § tarkoittamissa laitoksissa seuraavasti:

Keskiviikko 22.3.2023

Rinnekoti Klaukkala Kiikkaistentie 18 (erillistalo), klo  10.00–11.00

Kalliola, klo 12.30–13.30

Rajamäen Attendo, klo 16.00–17.00

Torstai 23.3.2023        

Aleksiina, klo 10.00–11.00

Esperi Care Oy,  Hoivakoti Aapo, klo 12.30–13.30

Heikkarin ryhmäkoti, klo 14.00–15.00

Ryhmäkodit Sateenkaari, klo 15.30

Sinisiipi, klo 15.45

Leinikki, klo 16.00-16.30

Perjantai 24.3. 2023

Ykköskoti Riihilehto (Mehiläinen) Toreenitalo D -siipi, klo 10.00-11.30

Maanantai 27.3.2023 

Kissankello, klo 10.00–11.00

Attendo Hoivakoti Venla, klo 12.30–14.00

Tiistai 28.3.2023          

Kiljavan sairaala, klo 9.00–12.00

Nurmilintu, klo 12.30–13.30

Hoivamme, klo 13.45–15.00

Terveyskeskuksen sairaalan akuuttiosasto, klo 15.30–17.00

Ennakkoäänestyksessä saa äänestää ao. laitoksessa hoidettavana tai sinne otettuna oleva äänioikeutettu henkilö vakinaisesta asuinkunnasta riippumatta. Laitoksen henkilökunta ei ole oikeutettu äänestämään tässä yhteydessä.

Äänestys tapahtuu vaalitoimikunnan opastuksessa ja tarvittaessa avustamana. Äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään. Mikäli väestörekisterikeskuksen lähettämä ilmoituskortti on tallella, pyydetään se ottamaan äänestystilaisuuteen mukaan. Ilmoituskortin puuttuminen ei kuitenkaan estä äänioikeutettua äänestämästä.

Nurmijärvi 14.3.2023

NURMIJÄRVEN KUNNAN VAALITOIMIKUNTA Puheenjohtaja Hilkka Ruusuvirta