Tietoa aluevaaleista

Ulkomainonta

Vaalilain mukaan yleisen ennakkoäänestyspaikalla tai vaalipäivän äänestyspaikalla taikka niiden välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehoituksia eikä muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että vaalimainoksia ei tule asettaa ennakkoäänestyspaikkojen tai äänestyspaikkojen läheisyyteen niin, että voidaan katsoa niiden vaikuttavan äänestäjän valintaan. Vaalimainosten ei siten esimerkiksi tule näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäynnille.

Ohjeet ulkomainontaan

Tienvarsimainonta

Tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta säädetään maantielain 52 ja 52 a §:ssä. Maantielakia sovelletaan asemakaava-alueen ulkopuolella. Maantien käyttäjille tarkoitetut ulkomainokset on kielletty ilman tienpitoviranomaisen myöntämää lupaa. Em. kielto ei koske esim. vaaleja koskevaa ilmoittelua. Mainos ja ilmoitus on laadittava ja sijoitettava siten, että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön.

Maantielain mukaan vaalimainokset voi asettaa paikalleen 23.12.2021 eli aikaisintaan kuukautta ennen varsinaista vaalipäivää, jonka jälkeen ne on poistettava viikon kuluessa.

Vaalimainonnassa on myös otettava huomioon järjestyslain 6 §:ssä ja tieliikennelain 56 §:ssä säädetyt kiellot. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen on kielletty. Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa merkkiä, kilpeä tai muuta laitetta, jonka voi erheellisesti käsittää liikennemerkiksi tai muuksi liikenteen ohjauslaitteeksi taikka joka voi huonontaa sellaisen näkyvyyttä.

Yllä esitetyn lisäksi ulkomainonnassa on huomioitava vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana on se, että vaalimainokset eivät näy vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin.

Kunnan vaalimainostelineet

Nurmijärven kunnan hankkimat vaalimainostelineet sijoitetaan Kirkonkylän, Klaukkalan, Rajamäen ja Röykän taajamiin ja niissä vaalimainonta on sallittua 5.1.2021 alkaen.

Kunnalla on 74 kpl vaalimainostelineitä, joissa kussakin on viisi julistepaikkaa. Käytettävissä olevat telineet riittävät siten, että kullekin ehdokkaita asettavalle puolueelle ja valitsijayhdistykselle annetaan yksi (1) paikka kussakin mainostelineiden sijoituspaikassa. Sijoituspaikat sijaitsevat neljässä (4) päätaajamassa. Jotta tasapuolisuus paikkojen suhteen toteutuu, kunnan omistamien ulkomainontatelineiden läheisyyteen ei saa sijoittaa omia ulkovaalimainoksia.

Kunta on hankkinut vaalikäyttöä varten telineisiin taustalevyt, jotka luovutetaan vaaleissa edustettuna oleville ryhmille kunnan keskusvarastolta (Varastotie 9, 01900 Nurmijärvi). Taustalevyjä luovutetaan kuittausta vastaan kullekin ryhmälle yksi kappale mainospaikkaa kohden ja taustalevyt ovat noudettavissa keskusvarastolta ma 27.12. – to 30.12.2021 klo 7:00-15:00 välisenä aikana. Taustalevyjen noudosta tulee sopia etukäteen keskusvaraston kanssa joko sähköpostisilla keskusvarasto@nurmijarvi.fi (aihe -kenttään aluevaalit) tai puhelimitse 040 317 23 25/040 317 4201. Tarvittaessa keskusvarastolta saa varalevyjä. Vaalimainostelineet ja taustalevyt kerätään vaalien jälkeen pois kunnan toimesta. Vaalimainostelineisiin sijoitettavien julisteiden taustalevyjen koko on 805 mm x 1200 mm ja paksuus 8 mm.

Mikäli vaaleissa käytetään omaa taustalevyä, on levyn oltava sellainen, että mainos pysyy paikallaan säävaihtelusta huolimatta. Vaalimainokset sijoitetaan telineisiin vasemmalta (vasen merkitty tauluihin) lukien samassa järjestyksessä kuin ne sijoitetaan ehdokasluetteloon. Kullekin ehdolleasettajalle varataan kussakin vaalimainostelineiden sijoituspaikassa yksi (1) mainospaikka. Vaalimainoksen sijoittaja huolehtii, että vaalimainokset pysyvät telineissä ja korjaa välittömästi mahdolliset puutteet. Vaalikäyttöön luovutettujen taustalevyjen poisvienti aloitetaan 30.1.2022, jolloin myös puolueiden, valitsijayhdistysten ja ehdokkaiden omat levyt ja mainokset on poistettava.

Vaalitelineet

Nurmijärvellä kunta tarjoaa puolueille vaalimainoksille paikat ulkotelineissä. Telineet löytyvät seuraavista paikoista.

Kirkonkylä
 1. Heikkiläntie lähellä Ihantolantien liittymää koulun kohdalla
 2. Punamullantien torialue, yrittäjäkolmio
 3. Toreenintien ja Raalantien liittymä
Klaukkala
 1. Kirkkotien ja Professorintien liittymän eteläkulma
 2. Viljelystien ja Apilakujan liittymä, puistoalueen reuna
 3. Myllytien ja Viertolantien liittymä/tiealue
 4. Klaukkalan Matkakeskus
 5. Terveysaseman edusta, Vaskomäentien puoli
Rajamäki
 1. Urttilantien varteen Vanhan Rajamäentien ja Vanhakujan välisen pysäkkikatoksen viereen
 2. Puistotien varressa Isokalliontien liittymässä
 3. Keskusraitin ajotien ja polun välinen nurmikko lähellä Kiljavantien liittymää
Röykkä
 1. Ketunkopin alkuosan levennys, kauimmainen reuna Lopentieltä katsoen
 2. Takamaantien ja Kangastien liittymässä oleva aukko
Vaalitelineet kartalla