Ajankohtaista

Kulttuuri, Opetus ja koulutus

Sivistyslautakunnan ja hyvinvointilautakunnan myöntämän erillisavustuksen hakeminen

9.4.2020

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan ja hyvinvointilautakunnan vuodelle 2021 kohdennettujen erillisavustusten hakuaika alkaa 30.4.2020. Erillisavustusta voidaan myöntää taiteen perusopetusta ja kansalaisopistotoimintaa järjestäville oppilaitoksille sekä kulttuuri- ja taidelaitoksille kunnanhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

 Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella kunnan verkkoasiointipalvelu Solmussa osoitteessa https://solmu.nurmijarvi.fi/avustukset/erillisavustus/.  Hakemuksen tekeminen edellyttää Solmuun kirjautumista.

 Hakumenettely on kaksiosainen. Haun ensimmäisessä vaiheessa pitää toimittaa hakemuksen liitteeksi vaadittavat asiakirjat Solmuun 31.5.2020 mennessä. Hakemuslomake on täytettävä Solmussa 15.8.2020 mennessä. Hakemuslomake on mahdollista täyttää myös jo liitteiden toimittamisen yhteydessä. 

 Avustuksiin käytettävä määräraha päätetään syksyllä 2020 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Erillisavustuksista päätetään sivistys- ja hyvinvointilautakunnissa tammikuussa 2021 käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Jos yhdistyksellä ei vallitsevasta poikkeustilanteesta johtuen ole mahdollisuutta pitää vuosikokousta normaalissa aikataulussa, avustushakemuksen liitteeksi tulee laittaa kaikki ne avustussäännössä vaadittavat liitteet, jotka yhdistyksellä ovat valmiina ennen hakuajan päättymistä. Näitä ovat esimerkiksi tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2019. Vuosikokouksen pöytäkirjanote, hyväksytty tilintarkastuskertomus ja muut vaadittavat liitteet pitää toimittaa kuntaan jälkikäteen siinä vaiheessa, kun vuosikokous on pidetty.

Hakemuksessa vaadittavat liitteet

Edellisen toimintavuoden
-toimintakertomus
-tuloslaskelma ja tase
-ti­lin­pää­tök­sen allekirjoitussivu ja tarkastuskertomus
-allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirjaote, jossa myönnetään vastuuvapaus

Tulevan toimintavuoden
-toimintasuunnitelma
-talousarvio

Mikäli yhdistyksen tiedot ovat muuttuneet tai avustusta haetaan ensimmäistä kertaa, on liitteeksi toimitettava
-yhdistyksen säännöt
-tieto nimenkirjoittajan muuttumisesta
-pankin todistus tilinomistajasta

Takaisin listaukseen