Sääksjärven ranta-asemakaava I

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ranta-asemakaavaehdotuksen 27.3.2017 § 17 ja se on kuulutettu voimaantulleeksi 14.06.2017.

 

Ranta-asemakaava käsittää osan Metsähallituksen Sääksjärven etelärannalla omistamasta tilasta 543-893-1-1. Ranta-asemakaavalla turvataan alueen virkistyskäyttö ja yhteensovitetaan se vuokratonteilla olevan loma-asumisen kanssa.

 

Ranta-asemakaavan rajaus: