Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Valtaosa nurmijärveläisistä lapsista ja nuorista voi hyvin. Viimeisen valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tulosten mukaan suhteet aikuisiin ovat parantuneet ja suurimmalla osalla lapsista ja nuorista on jokin harrastus.

Myönteisen kehityksen turvaamiseksi Nurmijärven kunnan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on päivitetty ja siihen sisältyvät toimintaa ohjaavat periaatteet ja kehittämisen kohteet määritetty vuoteen 2021 asti.

Näillä sivuilla esitellään Nurmijärven kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2018-2021

  • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma toteuttaa YK:n lapsen oikeuksien sopimusta.
  • Suunnitelmaan kirjattua kehittämistoimintaa jäsentävät avoin yhteistyö, osallisuus, tuki lasten ja nuorten kasvuympäristöihin sekä toimivat palvelut.
  • Kehittämiskohteiden valinnassa on huomioitu valtakunnallinen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE sekä kuntastrategiaan kirjatut toimintatavoitteet

Tutustu hyvinvointisuunnitelmaan viereisistä linkeistä tai lataa varsinaiset julkaisut tästä.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2021

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2021 (esite)

 

Lapsen oikeuksien päivä 2018

Heijasta hyvää mieltä

Huomaa mut

Uskalla kuunnella

Lapsen oikeuksien päivän avaustapahtuma 20.11.2018

 

uskalla kuunnella

 

huomaa mut!

 

Heijasta hyvää mieltä