Taustaa  

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmalla

 • ohjataan
 • johdetaan
 • kehitetään lasten ja nuorten hyvinvointityötä kunnassa.

Suunnitelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma palvelee Nurmijärven kunnan strategian toteutumista ja on kiinteästi yhteydessä koko kunnassa tehtävään hyvinvointityöhön.

 

 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin toteutumista ohjaa ja seuraa vuosittain Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ohjausryhmä.  

Kunnanvaltuusto hyväksyi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2018-2021 kokouksessaan kesäkuussa 2018.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ohjausryhmä

 • Sivistystoimen johtaja, pj.
 • Sosiaali - ja terveysjohtaja
 • Perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö
 • Terveys- ja vanhuspalvelujen päällikkö
 • Opetuspäällikkö
 • Nuorisopäällikkö
 • Varhaiskasvatuspäällikkö
 • Toimiala-asiantuntija (verkostotyö)