Tuki lasten ja nuorten kasvuympäristöihin

 

Laiturilapset

On tärkeää, että eri sektorien tuottamat palvelut ja niiden johtaminen sovitetaan yhteen lapsi-, nuori-, ja perhelähtöisesti lapsen ja nuoren arjen kasvuympäristöihin

 

Lapsi ja nuori kehittyvät jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Keskeisiä kasvuympäristöjä ovat:

  • koti
  • varhaiskasvatus
  • koulu
  • vapaa-ajan ympäristöt

Tämä merkitsee myös niiden aikuisten tukemista, jotka vaikuttavat lapsen arjen onnistumiseen. Tavoitteena on, että lasten ja nuorten keskeiset kasvu- ja kehitysympäristöt edistävät ja suojaavat lasten ja nuorten tervettä kehitystä ja hyvinvointia mahdollisimman hyvin. Erityistason palvelut suunnataan tukemaan peruspalveluita, jolloin monialaisen yhteistyön hyöty saadaan parhaimmillaan kohdentumaan juuri lapsen ja nuoren päivittäiseen elämään.

Hyvällä yhteisellä toiminnalla ja sen kehittämisellä lapsia ja nuoria voidaan tukea joustavasti ja riittävän aikaisin.

  • Arjen sujuvuuden tukeminen on keskeistä lapsia ja nuoria tuettaessa.
  • On tärkeää etsiä tapoja tukea onnistunutta arkea.
  • Lapsen arjessa toimivien aikuisten tukeminen vahvistaa lapsen kehitystä.
  • Samalla vahvistetaan myös niitä luonnollisia ryhmiä, joihin lapsi kuuluu.