Toimivat palvelut

Skeitti

Lasten ja nuorten keskeinen kasvuympäristö on oma koti. Jos lapsi tulee varhaiskasvatuspalveluiden piiriin, niin siitä muodostuu pienelle lapselle toinen tärkeä kasvuympäristö. Alle kouluikäisille ja heidän perheilleen tarjottavia muita palveluja ovat mm. äitiysneuvola ja lastenneuvola. Osa perheistä ja lapsista saa myös sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalveluja, kuten perhetyön, perheneuvolan sekä puhe-, toiminta- ja fysioterapeuttien ym. palveluja.

Varhaisvuosien jälkeen esiopetus ja koulu muodostavat pitkäaikaisen kasvuympäristön lapselle ja nuorelle. Oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut, terveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut ovat koululaisten ja opiskelijoiden saatavilla koulu- ja opiskeluympäristössä. Lapsilla, nuorilla ja perheillä on myös mahdollisuus käyttää nuoriso- ja liikuntatoimen tarjoamia palveluja. Erilaiset harrastusympäristöt, kuten urheiluseurat, musiikkiopistot, kuvataidekoulut ym., täydentävät palveluvalikoimaa. Myös järjestöillä ja seurakunnalla voi olla merkittävä rooli erilaisten perhepalvelujen järjestämisessä, esimerkkeinä kerhotoiminta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä perhekahvilat.

Toimivien palveluiden tavoitteena on järjestää lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut asiakaslähtöisenä palvelukokonaisuutena:

 • jossa toteutuu eri toimialojen sekä perus- ja erityispalvelujen välinen yhteistyö.
 • Painopiste on ennalta ehkäisevän työn ja varhaisen tuen toiminnan kehittämisessä.

Tuki kasvuympäristöihin voi olla

 1. ennaltaehkäisevää
 2. varhaista
 3. konsultoivaa sekä
 4. intensiivistä tukea.

Toiminta voi olla: kaikille suunnattua, kohdennettua ja/tai yksilölle suunnattua toimintaa.

Tuen tarpeita mietittäessä olennaista on, että:

 • suunnitelmaa tehdään avoimesti yhdessä asianosaisten kesken
 • suunnitelmaa tehdään tasavertaisessa voimavarakeskeisessä vuoropuhelussa
 • otetaan mukaan lähiverkoston ja työntekijäverkoston voimavarat
 • suunniteltu tuki edistää arjen sujuvuutta kasvuympäristöissä.
 • selkeytetään kaikkien osallisten vastuita ja rooleja - kuka tekee mitäkin ja kenen kanssa?
 • sovitaan seurannasta

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelukokonaisuudessa tulee olla erilaisia tuen muotoja ennaltaehkäisevästä aina intensiiviseen tukeen, jotka voivat olla kaikille suunnattua, kohdennettua ja/tai yksilölle suunnattua toimintaa. Osallisuuden toteutuminen ja tuen suuntaaminen kasvuympäristöihin arjen sujuvuuden edistämiksi tulee olla mukana toimintaa toteutettaessa.