Osallisuuden kolme toteutumisen tasoa

Mukaillen: Mikko Oranen: Lasten, nuorten ja lapsiperheiden uudistaminen; raportti 3/2013

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa

  • tarvitaan työskentelyotetta, jossa suunnitellaan ja luodaan mahdollisuuksia keskusteluun ja vuorovaikutukseen.
  • tarvitaan toimijoita, jotka rohkaisevat osallistumaan ja kutsuvat mukaan.
  • tarvitaan rohkaisua lapsille, nuorille ja perheille tulla mukaan kehittämiseen (kunnan toimintatavat sekä organisaatio ja siellä työskentelevät ammattilaiset saattavat joskus tuntua etäisiltä ja vierailta)

Futis