Mitä on hyvinvointi ja mitä siitä tiedämme

Ryhmään kuuluminen, turvallinen ja läheinen aikuinen sekä mielekäs tekeminen ovat tutkimusten mukaan keskeistä lasten ja nuorten hyvinvoinnille.

Hyvinvointi käsitteenä on laaja ja se liittyy ihmisten kokemukseen elämän eri osa-alueista. Hyvinvointi näkyy ihmisissä monin eri tavoin.

Elämän osa-alueita

 

Hyvinvointia on 

  

Nurmijärvi - hyvinvointitietoa

Kouluterveyskyselyn tulokset

Alakoulun oppilaiden ajatuksia hyvinvointia edistävistä ja estävistä tekijöistä (2017)

 Koululaiskysely 2016

Koonti kouluterveyskysely 2017

 Alakoulun oppilaiden ajatuksia hyvinvointia edistävistä ja edistävistä tekK

ijöK

istä(2017)

Alakoulun oppilaiden ajatuksia hyvinvointia edistävistä ja edistävistä tekijöistä(2017)