Lasten ja nuorten koulunkäynnin, opiskelun ja elämänhallinnan tukeminen

Riittävä koulussa ja opiskeluissa pärjääminen on hyvinvointia suojaava ja syrjäytymistä ehkäisevä tekijä.  Ainoastaan peruskoulun käyneet mm. työllistyvät huonommin kuin enemmän koulutetut ja heidän työuransa ovat lyhemmät kuin korkeammin koulutetuilla. Pelkän peruskoulun suorittaneilla on lisäksi useissa tutkimuksissa havaittu terveyteen ja etenkin psyykkiseen terveyteen liittyviä ongelmia sekä muita elämänhallinnan ongelmia.

Tärkeää on toimia niin, että kaikki nuoret saavat jatko-opiskelupaikan peruskoulun jälkeen ja tukea heitä opiskeluissa, niin etteivät he joutuisi keskeyttämään opintojaan.