Hyvinvointia edistävien elintapojen vahvistaminen

Terveellinen elämä koostuu monesta eri hyvinvointia edistävästä asiasta kuten hyvästä ravinnosta, liikunnasta ja riittävästä unesta. Lapsena ja nuorena opitut terveelliset elämäntavat kantavat läpi elämän. Ravintotottumukset vaikuttavat terveyteen ja hyvinvointiin, mielialaan ja jaksamiseen.

Liikkumalla saa energisen ja hyvän olon ja se vaikuttaa mielialaan ja terveyteen. Suomessa ainoastaan kolmasosa kouluikäisistä suomalaisista pojista ja viidesosa tytöistä liikkuu suositusten verran.

Lasten ja nuorten kehittyminen, kasvaminen ja myös liikunnasta palautuminen edellyttävät riittävää nukkumista ja lepäämistä. Liian lyhyt tai katkonainen yöuni huonontaa muistamista, oivaltamista ja tiedon sekä taitojen oppimista niin opiskelussa kuin harrastuksissakin.