Ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palvelujen kehittäminen

Ennalta ehkäisevään ja varhaisen tuen työhön panostaminen on monelta osin tärkeää ja kannattavaa. Tälle työlle voidaan nähdä ainakin kolme keskeistä näkökulmaa

1) inhimillinen näkökulma, jossa turvataan lasten ja nuorten tasapainoinen sekä turvallinen kasvu ja kehitys

2) oikeudellinen näkökulma eli lapsen oikeuksien toteutuminen ja

3) taloudellinen näkökulma, jossa hyvällä ja toimivalla ennaltaehkäisevällä ja varhaisen tuen työllä saadaan aikaan kustannussäästöjä.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa näkyy polarisaatio; suuri joukko lapsista, nuorista ja perheistä voi hyvin, mutta pieni joukko voi entistä huonommin. Lapsille, nuorille ja perheille tarvitaan monipuolisia palveluja ja vaihtoehtoisia tapoja ottaa yhteyttä apua tarvitessaan.