Ajankohtaista

Kaikki

Perusopetuksessa otetaan käyttöön laatukriteerit

10.1.2011

Koulutuspalveluissa on käynnistetty hanke, jonka tarkoituksena on ottaa käyttöön laatukriteerit ja arviointijärjestelmä kunnan perusopetuksessa.

-Laatutyö antaa työkaluja suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja tietoon perustuvaan kehittämistyöhön, kuvaa  koulutuspalveluiden laatukoordinaattori ,TM Riikka Leikola. Perusopetuksen laatutyö perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemiin laatukriteereihin, joiden käyttöönottamiseksi ministeriö on myöntänyt kunnalle 55 000 euroa.

 

Laatukäsikirja avuksi myös päätöksenteossa

Työ aloitetaan erinomaisen laadun määrittelyllä, josta vastaa ohjausryhmä ja johon myös koulut voivat vaikuttaa. Ryhmä tuottaa Nurmijärven perusopetuksen laatukäsikirjan,  jonka sivistyslautakunta käsittelee ja hyväksyy. Käsikirjassa linjataan, millaista perusopetusta kunnassamme halutaan antaa ja mihin suuntaan toimintaa pitää kehittää.  – Käsikirja tulee olemaan merkittävä koulutuspoliittinen linjaus siitä, mihin resursseja jatkossa ohjataan ja millä päätöksiä perustellaan, sanoo opetuspäällikkö Kati Luostarinen.

Kouluissa ja opetustoimessa verrataan omaa nykyistä toimintaa määriteltyyn erinomaiseen laatuun itsearviointina. Nykytilan kuvaamisen ja sen arvioimisen kautta syntyy mahdollisuus levittää hyviä käytäntöjä muihin kouluihin ja myös oppia muilta. Arvioinnin tuloksena löydetään myös kunkin koulun ja opetuksen järjestäjän vahvuudet sekä kehittämistarpeet.  -Lähtökohtaisesti koulutuspalveluissa kyse on hyvän laadun ylläpitämisestä, sanoo Leikola.  – Kaikissa kouluissa on kuitenkin kehittämisen paikkoja, samoin kuin virasto- ja päätöksentekotasolla. Laatutyö mahdollistaa nykytilan seulomisen kattavasti ja pitkän tähtäimen suunnittelun toiminnan kehittämisessä.

 

Melko uutta Suomessa

Laadusta puhuminen perusopetuksen yhteydessä ei olla Suomessa totuttu. Kustannustehokkuusajattelun ja jatkuvien leikkausten keskellä koulutuspalveluissa halutaan nyt nostaa esiin se, että laadukkaalle toiminnalle voidaan asettaa arvioitavia kriteerejä ja että laadukkaan perusopetuksen tuottaminen vaatii tietyn määrän resursseja.

Tämä hankerahoituksella toteutettava projekti kestää lukuvuoden 2011 – 2012 loppuun, mutta laatutyö ei kuitenkaan pääty hankkeen päättyessä.  – Kehittämistyö ei valmistu koskaan. Jos joskus täytämme nyt asetettavan erinomaisuuden kaikki kriteerit, on aika asettaa uusia,  kiteyttää Leikola.

Takaisin listaukseen