Perttulan osayleiskaava

Perttulan osayleiskaava on saanut lainvoiman 13.12.2016.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Perttulan kaavan hyväksymispäätöksestä tehdyn valituksen päätöksellään 11.11.2016.

Perttulan osayleiskaava on kuulutettu voimaantulleeksi jo aiemmin 27.4.2016, mikä perustuu Nurmijärven kunnanhallituksen on päätökseen 29.3.2016 § 76 määrätä Perttulan osayleiskaavan voimaan tulevaksi valituksista huolimatta maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla.

Osayleiskaavan rajaus: