Palveluseteli

Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön päiväkotihoidon tulosidonnainen palveluseteli 1.8.2015 alkaen.

Asiakkaat voivat hakea palvelusetelipäiväkoteihin samalla päivähoitohakemuksella kuin kunnalliselle puolelle.

Hakemus  

Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan sitoumusta suorittaa tietty, sen ennalta määräämä rahamäärä palvelujen tuottajalle niiden kustannusten korvaamiseksi, joita palvelujen tuottajalle on aiheutunut asiakkaalle tuotetusta palvelusta. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyttöä.

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä päivähoitopalveluja. Palvelusetelilakia sovelletaan ainoastaan yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen hankkimiseksi. Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä palveluntuottaja.  
Myöntäessään palvelusetelin, kunta ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus.

Palvelusetelituottaja 

Yksityisen päiväkotitoiminnan tuottaja voi hakea palvelusetelituottajaksi, jos hän on tehnyt kunnalle lasten päivähoitolain (36/1973) 28 §:n mukaisen ilmoituksen ja hänen päiväkotitoimintansa täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2911) 4 §:n mukaiset toimintaedellytykset.

Lisäksi palveluntuottajan päiväkodin ja koko toiminnan tulee täyttää palvelusetelin sääntökirjan erityisessä osassa olevat kelpoisuusehdot ja laatuvaatimukset sekä päiväkotihoidon edellytykset.

1.8.2015 palvelusetelipäiväkodit

Palveluseteliin oikeutetut asiakkaat

Päivähoitokustannusten kattamiseen tarkoitettu palveluseteli voidaan myöntää alle kouluikäiselle Nurmijärven kunnassa kirjoilla olevalle asiakkaalle, joka olisi muutoinkin oikeutettu päivähoitopalveluihin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Jos kunta ostaa palvelusetelipäiväkodilta myös esiopetuksen (vähintään seitsemän esiopetusikäistä ryhmässä), niin palveluseteli on käytössä varhaiskasvatuksen osuudessa 31.7. saakka sinä vuonna, kun lapsi aloittaa perusopetuksen.
Nurmijärven kunnalla on oikeus rajata harkintansa mukaan asiakkaat, joille palveluseteliä ei myönnetä. Mikäli asiakkaan varhaiskasvatus vaatii isoja henkilöstöresursseja tai toimintaympäristöön tehtäviä laajoja muutoksia, asiakas ohjataan kunnalliseen päivähoitoon.

Palvelusetelin hakeminen

  • Perhe hakee päivähoitopaikkaa haluamastaan palvelusetelipäiväkodista
  • Paikan saatuaan perhe tekee kirjallisen hoitosopimuksen palvelusetelipäiväkodin kanssa lapsen hoitamisesta.
  • Perhe hakee kunnalta palveluseteliä. Hakemus löytyy sivun ylälaidasta.
  • Palveluseteli on lapsikohtainen ja sitä on haettava perheen jokaiselle lapselle erikseen.
  • Palveluseteliä on haettava ennen päivähoidon alkamista.
    Jos perhe hoitosopimuksessa palvelusetelipäiväkodin kanssa suostuu korkeimpaan päivähoitomaksuun (omavastuu osuuteen) ei perheen tarvitse toimittaa tulotietojaan. Muussa tapauksessa perhe toimittaa asiakasmaksun vahvistamista ja setelinarvon määräämistä varten tarvittavat tulotositteet asiakaspalvelusihteeri Riitta Apajalahti-Ginmanille.
  • Oikeus palveluseteliin ja/tai sen suuruuteen tarkistetaan, kun 

     - lapsi täyttää 3-vuotta

     - perheen tulot muuttuvat oleellisesti (+/- 10%)

     - perheen koko tai lapsen palveluntarve muuttuu

     - lainsäädöntö tai kunnan päätökset muuttuvat

  • Oikeus palveluseteliin päättyy, kun perhe irtisanoo päivähoitopaikkansa ja lapsen hoitosuhde päättyy.
  • Kunta maksaa palvelusetelimaksun suoraan yksityiselle päiväkodille ja perhe maksaa määritellyn hoitomaksun päiväkodille.

 

Tarja Valimaa-Arotie
palvelutoiminnan suunnittelija, varhaiskasvatuspalvelut
Kunnanvirasto
Keskustie 2 B
01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 4060

 

Riitta Apajalahti-Ginman
asiakaspalvelusihteeri
Keskustie 2 B
01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 3615