Palveluntuottajaksi hakeminen

Nurmijärven kunnassa sijaitseva yksityinen päiväkoti voi hakeutua palvelusetelituottajaksi. Saadakseen oikeuden toimia palvelusetelipäiväkotina, palveluntuottajan on täytettävä sääntökirjassa asettamat kriteerit. Yksityinen päiväkoti voi jatkossakin toimia yksityisen hoidon tuella ja siihen kuuluvalla kuntalisällä.

Sääntökirja

Sääntökirjassa asetetaan palvelusetelilain 5 §:ssä mainitut palveluntuottajan hyväksymiskriteerit. Sääntökirja on menettelytapaohje Nurmijärven kunnan ja palveluntuottajien kanssa. Hyväksytty palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan Nurmijärven kunnan sääntökirjaa.

Sääntökirja

Stakesin Päivähoidon Turvallisuusopas

Palvelusetelin arvot

- yli 3-vuotias lapsi kokopäivähoito 810 € osapäivähoito (alle 5 h) 486 €

- alle 3-vuotias lapsi kokopäivähoito 1223,10 € osapäivähoito (alle 5 h) 733,86
- Muutoin noudatetaan Nurmijärven kunnan maksuohjetta.

Tarja Valimaa-Arotie
palvelutoiminnan suunnittelija, varhaiskasvatuspalvelut
Kunnanvirasto
Keskustie 2 B
01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 4060