Päiväkotihoidon palvelusetelin hakeminen asiakkaalle

Palvelusetelillä tuetaan perhettä yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen päiväkotipalvelujen maksamisessa. Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, hoitoajan ja perheen tulojen mukaan. perheen maksettavaksi jää palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus.

Linkit: 

·         palvelusetelihakemus           

·         tuloselvityslomake

·         Yrittäjän lomake

 

Nurmijärven kunta hyväksyy päivähoidon yksityiset palvelusetelituottajat, joiden päiväkotihoidon maksamiseen perhe voi käyttää hakemuksesta myönnettyä palveluseteliä. Palvelusetelin saanut perhe tekee palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelun antamisesta.

 

Linkki:  Palvelusetelipäiväkodit, tuotteet ja hinnat

Palveluseteli voidaan myöntää vain päivähoito-oikeuden piirissä olevien lasten päiväkotihoidon  tukemiseen. päiväkotihoidon palveluseteli on lapsikohtainen.

Lapsen hoidon järjestämiseen ei voi samanaikaisesti saada yksityisen hoidon tukea, kotihoidon tukea eikä näiden kuntalisiä.

Palvelusetelin saanut ei voi samanaikaisesti myöskään osallistua kunnalliseen päivähoitoon eikä kerhotoimintaan.

Perhe toimittaa tuloselvityslomakkeen paperisena XXXXX:

 

Lisätietoja antaa Tarja Valimaa-Arotie

                             Riitta Apajalahti-Ginman