Yksityinen päivähoito

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita kunnallisen päivähoitopaikan vaihtoehtona
yksityisen hoidontuki, jolloin lapsen hoitajana on kunnan valvoma yksityisen päivähoitopalvelun tuottaja:

  • yksityinen päiväkoti
  • yksityinen perhepäivähoitaja
  • perheeseen työsuhteessa oleva

Sähköinen hakemus

Yksityisen hoidon tuella toimivat päiväkodit

Yksityisen hoidon tukea maksetaan vanhemman osoittamalle yksityisen palvelun tuottajalle. Yksityisen hoidon tuki sisältää lakisääteisen tuen ja kuntalisän. Yksityisten päiväkotien toimintaa valvoo palvelutoiminnan suunnittelija.

Vanhemmilla on mahdollisuus käyttää yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää myös kunnan ulkopuolella sijaitseviin yksityisiin päiväkoteihin.

 

Yksityinen perhepäivähoito  

on päivähoitoa perhepäivähoitajan omassa kodissa. Perhepäivähoitoryhmässä voi olla neljä kokopäivähoitoa ja yksi osapäivähoitoa tarvitseva lapsi, joka voi olla esiopetusikäinen tai koululainen.
Yksityinen perhepäivähoitaja on yrittäjä, joka tekee vanhempien kanssa sopimuksen yksityisestä perhepäivähoitopaikasta.

  • Kunnan perhepäivähoidon ohjaajan valvomaa
  • Perhe hakee yksityisen hoidon tukea kelasta ja kuntalisää sivistystoimesta
  • Perhepäivähoitaja on yksityisyrittäjä ja valitsee hoitoryhmänsä lapset
  • Perhepäivähoitaja määrittelee hoitomaksun suuruuden

Yksityiset perhepäivähoitajat

Jos olet kiinnostunut toimimaan yksityisenä perhepäivähoitajana ole yhteydessä:

Päivi Benjaminsson
perhepäivähoidon ohjaaja
Postiosoite:
Kunnanvirasto
Varhaiskasvatus
Keskustie 2B
01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 4064

Nurmijärven kunta maksaa perhepäivähoitajan kuntalisää 200 euroa hoitajan jokaisesta omasta, kotona hoidettavasta alle esiopetusikäisestä lapsesta, jonka oikeus kotihoidon tuen kuntalisään on päättynyt.
Perhepäivähoitajan kuntalisän edellytyksenä on, että perhepäivähoitajan oma lapsi/lapset ei käytä subjektiivista oikeutta kunnalliseen päivähoitoon tai yksityisen hoidon tukeen.

Tuen saamisen edellytyksenä on myös, että hoitajalla on hoidossa vähintään yksi kokopäiväinen (vähintään 6 h/päivä) päivähoitoikäinen lapsi. Yksityisen perhepäivähoitajan hoitolapsista tulee olla voimassa oleva yksityisen hoidon tuki ja heidän tulee olla Nurmijärven kuntalaisia.
Kuntalisä myönnetään kokonaisilta kalenterikuukausilta.

Perhepäivähoidon kuntalisähakemus