Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatuksen työtavat ovat osa varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Niitä otetaan käyttöön silloin, kun lapsen kehitykseen liittyy erityistarpeita, jotka tarvitsevat yksilöllistä huomiointia. Lapsen tuen tarvetta ja tukitoimia suunnitellaan ja arvioidaan yhdessä vanhempien kanssa säännöllisesti.

 

Nurmijärvellä toimii varhaiskasvatuksen konsultoivia erityisopettajia, jotka yhdessä vanhempien ja henkilökunnan kanssa suunnittelevat tuen toteuttamisen mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa sekä ovat mukana moniammatillisessa yhteistyössä. Yhteistyökumppaneina voivat tarvittaessa toimia neuvolan työntekijät, terveyskeskuspsykologit, kasvatus- ja perheneuvolan työntekijät, puheterapeutit, toimintaterapeutit ja fysioterapeutit.

 

Lapsen tuen tarpeen laajuudesta riippuen lapselle voidaan kohdentaa harkinnanvaraisesti rakenteellisia tukitoimia. Rakenteellisten tukitoimien tarkoituksena on auttaa lasta selviämään päivästä ryhmän täysivaltaisena jäsenenä tuen tarpeesta huolimatta. Rakenteellisia tukitoimia ovat ryhmäkoon pienentäminen, erityisavustajan tuki ja integroidut erityisryhmät.

Integroidut erityisryhmät sijaitsevat seuraavissa päiväkodeissa:

Kirkonkylä-Rajamäki                                          Klaukkala

Sorvankaaren päiväkoti                               Isosuon päiväkoti 
Toreenintie 30 3.8.2015 alkaen                       Isosuo 2
01900 Nurmijärvi                                           01800 Klaukkala  

Kylänpään päiväkoti                                     Mäntysalon päiväkoti  
Kylänpääntie 2                                               Eräpolku 2
05200 Rajamäki                                             01830 Klaukkala

Tornitien päiväkoti                                        Ylitilantien päiväkoti                               
Tornitien 1                                                     Ylitilantie 5
05200 Rajamäki                                              01800 Klaukkala                                    

Varhaiserityiskasvatuksen konsultoivat erityisopettajat

Heli Honkala
varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja
Postiosoite:
Villentie 12
05200 Rajamäki
Puh. 040 317 4299
Outi Karvonen
varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja
Postiosoite:
Haikalan päiväkoti
Professorintie 5
01820 Klaukkala
Puh. 040 317 4071
Päivi Luoma
varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja
Postiosoite:
Kirkonkylän päiväkoti
Toreenintie 2
01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 3617
Marjo Murto
varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja
Postiosoite:
Villentie 12
05200 Rajamäki
Puh. 040 317 4070
Tuija Niemeläinen
varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja
Postiosoite:
Syrjälän päiväkoti
Syrjäläntie 35
01840 Klaukkala
Puh. 040 317 4463
Auli Pärepalo-Kettunen
varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja
Postiosoite:
Syrjälän päiväkoti
Syrjäläntie 35
01840 Klaukkala
Puh. 040 317 4344

Henkilöä ei löydy