Röykän päiväkoti

Yleistä

Röykän päiväkoti sijaitsee kolmessa eri toimipisteessä Kagastiellä toimii 4 ryhmää, Poikkeuspolulla Metsämarjat ja Röykän koululla alkuluokka.

Vuonna 2011 Röykän päiväkoti ja Elmerin päiväkoti yhdistyivät hallinnollisesti Röykän päiväkodiksi  ja syksyllä 2011 Röykän koululla aloitti osapäiväesiopetusryhmä Maahiset. Röykän esi- ja alkuopetus on toiminut tiiviissä yhteistyössä pitkään ja syksyllä 2018 meillä aloitti pilottina ensimmäinen alkuluokka, joka sai luokkatilan lisäksi käyttöönsä osapäiväesiopetusryhmän tilat. Alkuluokka muodostuu eskarilaisista, ekaluokkalaisista ja tokaluokkalaisista ja henkilöstönä on lastentarhanopettaja, luokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja.

Päiväkodissamme työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja, jolla on myös muita päiväkotia vastuualueenaan, lastentarhanopettajia, lastenhoitajia, erityisavustajia ja laitosapulaisia. Päätalon keittiössä työskentelee ruokapalveluvastaava ja Metsämarjoissa yhdistelmälaitosapulainen vastaa myös keittiöstä. Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodin omassa keittiössä ja lounas tulee päiväkotiimme Röykän koulun keittiöstä.

Päiväkodissamme toimii aktiivinen vanhempaintoimikunta.

Lapsiryhmät lukuvuonna 2018-2019

Naavannuput: alle 3- vuotiaat

Menninkäiset: 2-5-vuotiaat

Metsäläiset: 4-5-vuotiaat

Tiitiäiset: 6-vuotiaat esikoululaiset 

Metsämarjat: 3-5-vuotiaat (Poikkeuspolku 4)

Alkuluokka: 6-8-vuotiaat, Röykän koulu (Kangastie 8)

Toiminta-ajatus

Painotamme yhdessä tekemistä, toiminnallisuutta sekä vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoittelua. Kohtaamme jokaisen lapsen yksilönä ja autamme häntä löytämään omat vahvuutensa ja paikkansa ryhmässä.

Meille on tärkeää lasten ja perheiden kuulluksi tuleminen ja yhdessä työskentely, niin että voimme parhaalla mahdollisella tavalla tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista.

Hyödynnämme päiväkodin kaikkia tiloja, isoa pihaamme, vieressä olevaa urheilukenttää, koulun liikuntasalia sekä lähimetsää oppimisympäristönä ja innostamme lasta liikkumaan.

Yhteystiedot

Kangastie 1                                       
05100 Röykkä                                                                                        

Ryhmät                                                                                                 
Menninkäiset 040 317 4239        
Naavannuput 040 317 4643                                                                                      
Metsäläiset  040 317 4642 
Tiitiäiset 040 317 2821
paivakoti.roykka (at)nurmijarvi.fi         

Metsämarjat 040 317 2690
     Poikkeuspolku 4
     05100 Röykkä
metsamarjat.roykka(at)nurmijarvi.fi

Röykän alkuluokka 040 317 4656
     Kangastie 8
     05100 Röykkä
esiopetus.roykka(at)nurmijarvi.fi

Minna Tuure
päiväkodinjohtaja
Postiosoite:
Röykän päiväkoti
Kangastie 1
05100 Röykkä
Puh. 040 317 4065
Päivi Luoma
varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja
Postiosoite:
Kirkonkylän päiväkoti
Toreenintie 2
01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 3617