Mutkapolun päiväkoti

Yleistä

Mutkapolun päiväkoti on alueen uusin ja suurin päiväkoti, joka aloitti toimintansa tammikuussa 2011. Päiväkoti sijaitsee keskustan tuntumassa lähellä luontoa, joka tarjoaa mahdollisuuden metsäretkiin ja monipuoliseen liikuntaan. Päiväkodissa on iso jumppasali välineineen ja viereisellä kentällä voi luistella ja hiihtää.

Päiväkodissa on n. 100 lasta ja parikymmentä työntekijää; lastentarhanopettajia, lastenhoitajia, erityisavustajia, keittiöhenkilökuntaa, laitosapulaisia ja päiväkodinjohtaja.

Lapsiryhmiä on viisi

Sadepisaroilla ja Iltatähdillä on alle 4-vuotiaita lapsia ja Poutapilvillä,
Auringonpilkuilla ja Päivänsäteillä on 3 - 5-vuotiaita lapsia.
Iltahoitoa tarvitsevat lapset ovat Iltatähdillä ja Poutapilvillä.

Lapsuus on arvokasta aikaa. Elämän perusta rakentuu lapsuudessa. Jokaista lasta kohdellaan tasa-arvoisesti. Päiväkotimme keskeisiä periaatteita ovat turvalliset ihmissuhteet sekä monipuolisen toiminnan ja leikin salliva ympäristö. Lapsella on oikeus turvattuun kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen sekä tarvittaessa erityiseen tukeen. Varhaiskasvatuksessa kunnioitetaan perheiden kulttuuria, äidinkieltä, uskontoa tai katsomusta.

Vanhemmilta on kysytty mitä he pitävät tärkeänä lapsensa päivähoidossa. Vanhemmille tärkeiksi asioiksi nousivat lapsen turvallinen arki päiväkodissa, ikätasoinen toiminta, hellyys sekä lapsen kuunteleminen ja huomiointi. Vanhemmat pitävät tärkeänä myös päiväkodin lämmintä ja suvaitsevaa ilmapiiriä.

Mutkapolun päiväkodin henkilökunta sitoutuu noudattamaan Nurmijärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelman arvoja työssään. Haluamme rakentaa hyvää ja toimivaa päivähoitoa yhdessä vanhempien kanssa.

Yhteystiedot                    

Mutkapolku 4                                        
05200 Rajamäki                                                                                    

Ryhmät                                                                                                
Iltatähdet Iltaryhmä 040 317 2842        
Auringonpilkut 040 317 4362
Päivänsäteet 040 317 4626
Poutapilvet 040 317 4627
Sadepisarat 040 317 4628
Keittiö 040 317 4631 

paivakoti.mutkapolku(at)nurmijarvi.fi                                   

Maaret Mäkiranta
päiväkodinjohtaja
Postiosoite:
Mutkapolun päiväkoti
Mutkapolku 4
05200 Rajamäki
Puh. 040 317 4696
Anne Rajahalme
varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja
Postiosoite:

Villentie 12
05200 Rajamäki
Puh. 040 317 4423

Suunnitelmat