Maaniitun päiväkoti

Yleistä

 

Maaniitun päiväkoti sijaitsee Maaniitun pientaloalueella. Päiväkodissamme työskentelee lastentarhanopettajia, lastenhoitajia ja laitosapulainen. Keittiössä työskentelee ruokapalveluvastaava. Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodin omassa keittiössä ja lounas tulee päiväkotiimme Maaniitun koulun keittiöstä.


Maaniitun päiväkodissa kehitämme työssämme tällä hetkellä leikkiä, liikkeen lisäämistä ja oppimisympäristöä. Haluamme tukea lapsen omaehtoista leikkiä, sillä leikkiessä lapsi oppii sosiaalisia taitoja ja lapsen mielikuvitus kehittyy. Järjestämään lapsille rauhallista leikkitilaa ja annamme riittävästi leikkiaikaa pitkäjänteisen leikin syntymiseen. Lasta autetaan myös kunnioittamaan toisten leikkiä ja tuetaan eri leikkikavereiden kanssa leikkimistä leikkitaulun avulla.
Painotamme Maaniitun päiväkodissa yhteisöllisyyttä; yhteistyötä tekemällä koko talossa, ovat kaikki Maaniitun lapset yhteisiä lapsiamme.


 

Kuva Maaniintun päiväkodin seinästä
 

 

Päiväkodissamme on kolme lapsiryhmää

  

• Tuohitupa alle 3-vuotiaat
• Naavanotko 3- 5 vuotiaat
• Kaarnakolo 3-5 vuotiaat


Kirkonkylässä esiopetus on keskitetty

Kirkonkylän päiväkotiin. 

Maaniittu lastentöitä  


Toiminnan painopisteet

 

Päiväkodissamme tarjoamme turvallista ja laadukasta varhaiskasvatusta avoimessa yhteistyössä vanhempien kanssa. Toimintaa toteutamme pienryhmissä. Jokaisella lapsella on nimetty omahoitaja, näin mahdollistuu hyvä vuorovaikutus lapsen kanssa. Painopisteinämme Maaniitun päiväkodissa ovat sosiaaliset- ja arkitaidot, liike ja lasten osallisuus. Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi kokee arjessa olevansa tärkeä omana itsenään.
Ristiriidat sovittelememme Miniverso menetelmän avulla. Linkki

 

Yhteystiedot                        

Väinöläntie 2                                       
01900 Nurmijärvi                                                                                    

Ryhmät                                                                                                      
Kaarnakolo   040 317 4222                
Naavanotko 040 317 2061 
Tuohitupa    040 317 4909

paivakoti.maaniittu(at)nurmijarvi.fi                                  

Tiina Kanerva
vs. päiväkodinjohtaja
Postiosoite:
Kirkonkylän päiväkoti
Toreenintie 2
01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 4063

Päivi Luoma
varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja
Postiosoite:
Kirkonkylän päiväkoti
Toreenintie 2
01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 3617