Isokallion päiväkoti

Päiväkotimme sijaitsee Rajamäen keskustan tuntumassa peruspalvelujen läheisyydessä. Pihamme on rinteessä, metsän reunalla, mikä mahdollistaa lasten monipuolisen ulkoilun ja liikunnan. Päiväkotirakennus on remontoitu vanhasta kaupasta, mikä on mahdollistanut oppimisympäristön ja pienryhmätoiminnan kehittämisen. Päiväkodissa toimii yksi lapsiryhmä, joka on jaettu kahteen
1 - 5 -vuotiaista lapsista koostuvaan pienryhmään.

Henkilökuntaan kuuluu esimiehen lisäksi kaksi lastentarhanopettajaa, neljä lastenhoitajaa sekä kaksi laitoshuoltajaa.

Tarjoamme hyvää perushoitoa, kasvatusta ja opetusta yhteistyössä perheiden ja kunnan eri palveluiden kanssa. Toiminnassa käytämme Rajakaaren liikuntasalia, läheisiä metsiä sekä urheilukenttiä.

Pyrimme kodinomaiseen tunnelmaan, jossa läsnäolo, läheisyys ja syli ovat keskeisiä arjessamme näkyviä asioita. Tavoitteenamme on luoda lapselle turvallinen ja monipuolinen ympäristö, joka mahdollistaa lapsen luovuuden ja vahvan itsetunnon kehittymisen. Pidämme tärkeänä lasten sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen vahvistamista, yhteisöllisyyttä sekä toisten huomioimista.  

Toimintaamme suunnitellaan Nurmijärven kunnan oman varhaiskasvatussuunnitelmaa noudattaen ja lapsia osallistaen.

Yhteystiedot                      

Puistotie 15                                       
05200 Rajamäki                                                                                     

Puhelin 040 317 4380

paivakoti.isokallio(at)nurmijarvi.fi                                   

Maaret Mäkiranta
päiväkodinjohtaja
Postiosoite:
Mutkapolun päiväkoti
Mutkapolku 4
05200 Rajamäki
Puh. 040 317 4696
Anne Rajahalme
varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja
Postiosoite:

Villentie 12
05200 Rajamäki
Puh. 040 317 4423

Suunnitelmat