Daghemmet Äppelgården

Vårt daghem befinner sig i södra Klövskog i närheten av Tornbacken. Vi har tre grupper, av vilka två är finskspråkig Omenat och Socker och en är svenskspråkiga Kanel.

I Omenat och Socker gruppen ges svenskspråkig språkdusch.

Vårt daghem har en gemensam föreståndare med Ylitilantien päiväkoti. I barngrupperna arbetar tre barnträdgårdslärare och sex barnskötare. Dessutom har vi två anstaltsbiträden och ett köksbiträde.

Morgon- och mellanmålen tillreds i daghemmets egna kök medan lunchen kommer från Harjulan koulu.

Vår verksamhetsidé

Tillsammans med föräldrarna stöder vi barnets uppväxt och självutveckling. Vi uppmärksammar barnet som enskild individ och lär dem att växa upp till hänsynstagande och ansvarsfulla medlemmar av samhället. Vi tycker det är viktigt att barnen lär sig att uppskatta olikheter och acceptera dem som en del av sin vardag.

Vi vill att barnen lär sig värdesätta sin hemkommun. Vi bekantar oss också med den finlandssvenska kulturen.

Leken och barnens delaktighet är viktiga i vår vardag!


Daghemmet Äppelgården

Päiväkotimme sijaitsee Klaukkalan eteläosassa Tornimäen välittömässä läheisyydessä. Talossamme on kolme ryhmää, joista kaksi on suomenkielinen Omenat ja Socker ja yksi ruotsinkielistä Kanel.

Omenat ja Socker ryhmissä annetaan ruotsinkielen kielisuihkutusta.

Päiväkodillamme on yhteinen johtaja Ylitilantien päiväkodin kanssa. Ryhmissä työskentelee kolme lastentarhanopettajaa ja kuusi lastenhoitajaa. Lisäksi päiväkodissamme on 2 laitosapulaista sekä ruokapalvelutyöntekijä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodin omassa keittiössä ja lounasruoan saamme Harjulan koululta.

Toiminta-ajatuksemme:

Yhdessä vanhempien kanssa tuemme lasta kasvamaan omaksi itsekseen. Huomioimme lapsen yksilönä ja opetamme häntä kasvamaan vastuulliseksi ja toisia kunnioittavaksi yhteisön jäseneksi. Pidämme tärkeänä, että lapset oppivat arvostamaan erilaisuutta ja näin hyväksymään sen osana omaa arkipäiväänsä.

Haluamme, että lapset oppivat arvostamaan omaa kotikuntaansa. Lisäksi päiväkodissamme tutustumme myös suomenruotsalaiseen kulttuuriin.

Leikki ja lapsen osallisuus ovat tärkeä osa jokaista päiväämme!

Kontaktuppgifter  

Daghemmet Äppelgården
Piennarlenkki 6                                    01840 Klaukkala                                                                                        

Omenat 040 317 2644                 
Kanel 040 317 4704
Socker 040 317 4705
Startklassen 040 317 4613                            

Tiina Ahokas
päiväkodinjohtaja
Postiosoite:
Ylitilantien päiväkoti
Ylitilantie 5
01800 Klaukkala
Puh. 040 317 2226
Outi Karvonen
varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja
Postiosoite:
Haikalan päiväkoti
Professorintie 5
01820 Klaukkala
Puh. 040 317 4071