Kerhotoiminta

AJANKOHTAISTA

 

Yleistä

Kerhotoiminta on lapsilähtöistä toimintaa, jossa harjoitellaan erityisesti sosiaalisia taitoja ja ryhmässä olemista. Kerhotoiminta on tarkoitettu kotihoidossa oleville 2 – 6-vuotiaille lapsille.  Kerhotoiminta perustuu valtakunnallisen ja kunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. 

Lapset osallistuvat kerhoihin ilman vanhempia. Kerhot ovat maksullisia ja perhe voi saada samaan aikaan lasten kotihoidontukea sekä kuntalisää. Toiminnasta vastaavat lastentarhanopettaja ja ohjaaja ja esimiehenä toimii avoimen varhaiskasvatuksen ohjaaja.

Toiminta-aika

Toimintavuosi alkaa elokuussa koulujen työsuunnitelman mukaisesti ja päättyy 31.5 seuraavana kalenterivuonna.  Kerhot  ovat suljettuina koulujen lomien aikaan.

Kerhoryhmät

Kerhoryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa. 2-5 vuotiaiden kerhot aamupäivisin kaksi tuntia ja 3-5 vuotiaiden kerhot iltapäivisin kolme tuntia kerrallaan.

Kerhomaksut 1.8.2017 alkaen

Kerhoissa on kiinteä kuukausimaksu.

  • 4 tuntia/viikko 20 € /lapsi/kuukausi
  • 6 tuntia/viikko 28 € /lapsi/kuukausi
  • 7 tuntia/viikko 32 € /lapsi/kuukausi
  • 10.5 tuntia/viikko 44 € /lapsi/kuukausi
Lasten poissaoloja ei hyvitetä.
Toimintavuoteen sisältyy kaksi kehittämispäivää, joista kerhomaksuja ei hyvitetä.

Hakeminen, myöntämisperusteet ja päätöksen teko

Kerhoihin on jatkuva haku. Niihin haetaan kerhohakemuksella. Suosittelemme hakemuksen jättämistä verkossa. 

sähköinen hakemus

Paperiset kerhohakemukset pyydetään toimittamaan osoitteella Nurmijärven kunta, Palveluohjaus, Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi.

Kerhopaikka myönnetään lapselle aina esiopetusikään asti mikäli ei aloita päivähoitoa aiemmin.

Uusien kerhopaikkojen myöntämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat; siirtotoiveet toisilta alueilta, yhteistyötahojen suositus ja hakemuksen jättämisjärjestys

Tarja Valimaa-Arotie
palvelutoiminnan suunnittelija, varhaiskasvatuspalvelut
Kunnanvirasto
Keskustie 2 B
01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 4060