Avoin päiväkotitoiminta

Avoin päiväkoti on tarkoitettu alle kouluikäisten lasten perheille ja heidän hoitajilleen yhteisen olemisen, tekemisen, tutustumisen, leikkiseuran ja kohtaamisen paikaksi. Avoimessa päiväkodissa tarjoamme mahdollisuuden leikkiin ja ohjattuun toimintaan sekä tilaisuuden saada sosiaalisia kontakteja ja keskinäistä vertaistukea. Tavoitteenamme on vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen. Toiminnan ajatuksena on, että perheet toimivat oma-aloitteisesti ja yhteisöllisesti.  Tavoitteena on myös hyödyntää asiakasperheiden voimavaroja yhteisen toiminnan hyväksi sekä herätetään perheiden yhteisvastuullisuutta omassa verkostossaan.