Ajankohtaista


  
Päätökset 31.3.2019 mennessä haetuista varhaiskasvatuspaikoista postitetaan huoltajille 10.5.2019.

Ilmoittautuminen esiopetukseen toimintakaudelle 2019-2020

Sähköinen ilmoittautuminen esiopetukseen on avoinna 15. - 10.2.2019 välisen ajan. Ilmoittautumislinkin ja lisätietoa löydät täältä.

Liikkumisen iloa Nurmijärven varhaiskasvatuksessa!

Helmikuussa varhaiskasvatus kutsuu perheet mukaan lasten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen  yhteisellä liikkumishaasteella: Haaste

Liikkumisen iloa Nurmijärven varhaiskasvatuksessa!

Nurmijärven kunnan varhaiskasvatuksessa on keväällä 2017 alkanut Saan liikkua, leikkiä, nujuta 
- lapsilähtöisyyttä liikkumiseen Nurmijärven varhaiskasvatuksessa -hanke (Liinu-hanke). Hankkeen tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatukseen liikkumiseen kannustavaa ilmapiiriä sekä lisätä lasten monipuolista liikkumista ja liikkumisen iloa niin sisällä kuin ulkona. Liiikkuminen on luontainen osa varhaiskasvatusta sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Varhaiskasvatus on myös mukana valtakunnallisessa Ilo kasvaa liikkuen - liikkumis-ja hyvinvointiohjelmassa kuntatasoisena toimijana. Lisätietoa ohjelmasta: www.ilokasvaaliikkuen.fi.

Tule mukaan pomppimaan! -video

Liikunnan merkitys lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle -video

Varhaiskasvatukseen!

Toimintakauden 2019-2020 varhaiskasvatuksessa tai kerhossa aloittavien uusien lasten hakemusten käsittely alkaa huhtikuun alussa.

Varmistaaksesi paikan lapsellesi elokuussa 2019 on sinun jätettävä sähköinen hakemus 31.3.2019 mennessä.

Päätökset postitetaan perheille kerhopaikoista sekä varhaiskasvatuspaikoista huhtikuun 2019 aikana.

lisätietoa kunnallisesta päivähoidosta

lisätietoa kerhotoiminnasta

Palveluohjaus

Asiakaspalvelu aluetoimistoissa on päättynyt.

Palvelu on keskitetty Palveluohjaustiimille Kunnanvirastolle.

Palveluohjaustiimi
Keskustie 2 B
01900 Nurmijärvi

  • Päivi Benjaminsson, palvelutoiminnan suunnittelija vs, varhaiskasvatuksen palveluohjaus, 040 317 4064
  • Irmeli Honkanen, asiakaspalvelusihteeri, kunnallinen päivähoito ja kerhot, 040 317 2604 ja
  • Riitta Apajalahti-Ginman, asiakaspalvelusihteeri, yksityisen perhepäivähoidon tuki, palvelusetelit, 040 317 3615
  • Armi Sanna, asiakaspalvelusihteeri, kotihoidon tuen kuntalisä 040 317 2270

Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja ottaa yhteyttä jokaiseen päivähoitopaikkaa, kerhopaikkaa tai palveluseteliä hakeneeseen perheeseen ja kartoittaa lapsen hoidontarpeen. Samalla selvitetään myös, kuinka laajaan varhaiskasvatukseen lapsi on oikeutettu.

1.8.2016 alkaen subjektiivisen hoidon oikeus on max. 20h/viikko, perheissä, joissa toinen vanhemmista on kotona esim. työttömyyden tai perhevapaiden takia.