Ajankohtaista

Ulosmarssilla vaikutusta varhaiskasvatuksen toimintaan keskiviikkona 25.4.2018 klo 12-18.

Kunta-alan ammattijärjestöt ovat ilmoittaneet järjestävänsä poliittisen mielenilmauksen (ulosmarssin) keskiviikkona 25.4.2018 klo 12-18.

Toiminta varhaiskasvatusyksiköissä toteutuu myös keskiviikkona supistetusti. Joudumme sulkemalla yksittäisiä ryhmiä henkilökunnan puutteen vuoksi. Isokallion päiväkodin lapset siirtyvät iltapäiväksi Mutkapolun päiväkotiin henkilökunnan kanssa.

Perheille on soitettu, mikäli lapsen varhaiskasvatusyksikössä tulee olemaan haasteellinen tilanne hoitopaikkojen riittävyyden suhteen.

Nurmijärven varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen kesäaikatiedote 2018

Esiopetuksen järjestäminen Nurmijärven kunnassa 1.8.2018 alkaen

Lisätietoa

Syksyllä varhaiskasvatukseen!

Toimintakauden 2017-2018 varhaiskasvatuksessa tai kerhossa aloittavien uusien lasten hakemusten käsittely alkaa huhtikuun alussa.

Varmistaaksesi paikan lapsellesi elokuussa 2018 on sinun jätettävä päivähoitohakemus 31.3.2018 mennessä.

Päätökset postitetaan perheille kerhopaikoista 9.4. sekä varhaiskasvatuspaikoista 27.4.

lisätietoa kunnallisesta päivähoidosta

lisätietoa kerhotoiminnasta

Maaniitun leikkipuiston kysely

” Yhdessä olemme enemmän”

Nurmijärven varhaiskasvatus on yhteistyössä muiden lapsiperheiden palveluiden järjestäjien kanssa kehittämässä perhekeskusverkostoa Maaniitun leikkipuistoon. Kehittämistyö liittyy valtakunnalliseen hallituksen kärkihankkeeseen nimeltä LAPE= lapset ja perheet peruspalveluissa (http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut).

Toimintaa kehitetään toimintakauden 2017–2018 ajan. Tässä vaiheessa ajatuksena on se, että säännöllisin väliajoin leikkipuistossa on mahdollisuus tutustua ja tavata muun touhun ja tekemisen ohella mm. perheohjaajaa, neuvolan terveydenhoitajaa, konsultoivaa erityisopettajaa, psykologia ja mahdollisesti tarpeen mukaan myös muita lasten ja perheiden kanssa työskenteleviä.

Tarvitsemme sinun näkemystäsi tähän kehittämistyöhön. Toivon, että ehtisit vastaamaan tähän kyselyyn alla olevan linkin kautta. Tarkoitus on saada käsitys leikkipuiston käyttäjäkunnasta sekä niistä odotuksista ja toiveista, joita tälle palvelulle kohdistetaan.

Kyselyyn voit vastata täysin nimettömästi. Sinua ei tulla tunnistamaan vastaajien joukosta. Kyselyn tuloksista kootaan raportti, joka ohjaa perhekeskusverkoston kehittämistä.

Lisätietoa antaa leikkipuiston ohjaaja, lastentarhanopettaja Sirpa Parikka , 040-317 4226

https://response.questback.com/nurmijrvenkunta/maaniitunleikkipuistonkysely

Asiakasmaksuista


Loppuvuoden 2017 laskujen eräpäivät tulevat olemaan noin kolmen viikon välein, kunnes laskutusaikataulu saadaan kohdalleen.

Abilita-Päikky järjestelmän käyttöönotto ja tuntiportaisiin perustuvaan laskutukseen siirtyminen on ollut tietoteknisesti haastavaa ja toteutuneiden tuntitietojen siirroissa laskutusjärjestelmään voi edelleen olla puutteita.

 

Palveluohjaus

Asiakaspalvelu aluetoimistoissa on päättynyt.

Palvelu on keskitetty Palveluohjaustiimille Kunnanvirastolle.

Palveluohjaustiimi
Keskustie 2 B
01900 Nurmijärvi

  • Tarja Valimaa-Arotie, palvelutoiminnan suunnittelija, varhaiskasvatuksen palveluohjaus, 040 317 4060
  • Irmeli Honkanen, asiakaspalvelusihteeri, kunnallinen päivähoito ja kerhot, 040 317 2604 ja
  • Riitta Apajalahti-Ginman, asiakaspalvelusihteeri, yksityisen perhepäivähoidon tuki, palvelusetelit, 040 317 3615
  • Armi Sanna, asiakaspalvelusihteeri, kotihoidon tuen kuntalisä 040 317 2270

Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja ottaa yhteyttä jokaiseen päivähoitopaikkaa, kerhopaikkaa tai palveluseteliä hakeneeseen perheeseen ja kartoittaa lapsen hoidontarpeen. Samalla selvitetään myös, kuinka laajaan varhaiskasvatukseen lapsi on oikeutettu.

1.8.2016 alkaen subjektiivisen hoidon oikeus on max. 20h/viikko, perheissä, joissa toinen vanhemmista on kotona esim. työttömyyden tai perhevapaiden takia.