Rintamaveteraanien kuntoutuspalvelut

Rintamaveteraanikuntoutukseen oikeutetun veteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1930 - 1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani.

Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samanaikaisesti rintamaveteraanin kanssa samassa kuntoutuslaitoksessa. Rintamaveteraanin aviopuolisolla ei ole kuitenkaan subjektiivista oikeutta päästä kuntoutukseen puolisonsa kanssa, vaan yhteisen kuntoutusjakson tulee olla rintamaveteraanin kuntoutuksen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukainen.

Rintamaveteraanin, jolla ei ole pysyvää asuinpaikkaa Suomessa, hyväksyy kuntoutukseen hakemuksen perusteella Valtiokonttori.

Sotainvalidit, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia, eivät voi saada rintamaveteraaneille tarkoitettua kuntoutusta.

Kuntoutukseen hakeminen

Rintamaveteraanikuntoutukseen hakeudutaan tekemällä veteraanikuntoutushakemus. Kuntoutushakemukseen liitetään lääkärinlausunto. Aviopuolison kuntoutushakemukseen liitetään myös lääkärinlausunto. Lääkärinlausunto saa olla enintään vuoden vanha.

Rintamaveteraanikuntoutukseen haku on ympärivuotinen.

Laitoskuntoutus toteutetaan pääasiassa Kiljavan Sairaalassa tai veteraanin toivomuksesta muussa Valtiokonttorin hyväksymässä kuntoutus- ja hoitolaitoksessa.

Hakemuslomakkeita saa terveysasemilta Klaukkalassa ja Rajamäessä sekä terveyskeskuksesta Nurmijärvellä. Hakemuslomakkeen voi myös tulostaa kunnan nettisivulta. Hakemukset toimitetaan Nurmijärven kunnan sosiaalitoimistoon, Kiljavantie 539, 05250 Kiljava. Lisätietoja antaa toimialasihteeri puh. 040 317 3306.

Kuntoutusmuodot ja kuntoutusjaksojen pituudet

Rintamaveteraanin laitoskuntoutusjakson pituus on pääsääntöisesti 10 vuorokautta. Kuntoutusjakson pituus on aina enintään 10 vuorokautta, kun kyseessä on toimintakykyluokan 3 rintamaveteraani. Rintamaveteraanin kuntoutusjakso voi olla kuitenkin pidempi, mikäli rintamaveteraanin toimintakyky on sairauden tai vamman aiheuttaman häiriön vuoksi alentunut niin, että rintamaveteraanin toimintakykyluokka on 1 tai 2, ja kuntoutuksen tavoitteiden kannalta pidempi kuntoutusjakso on perusteltu.

Aviopuolison kuntoutusjakson pituus on pääsääntöisesti enintään 10 vuorokautta. Aviopuolisoiden kuntoutusjaksojen pituudet ovat pääsääntöisesti yhtä pitkät. Aviopuolison kuntoutusjakso ei saa olla pidempi kuin rintamaveteraanin. Kuitenkin jos rintamaveteraanin kuntoutusjakson pituus on kahdesta neljään viikkoa, aviopuolison kuntoutusjakson pituus voi olla enintään 14 vuorokautta.

Avokuntoutuksen toimintamuotoja ovat esimerkiksi fysioterapia ja toimintaterapia. Avokuntoutuksena on mahdollista antaa myös jalkojenhoitoa. Avokuntoutus on mahdollista toteuttaa myös rintamaveteraanin kotona (kotikuntoutus), jos se on hänen terveydentilansa vuoksi tarpeen.

Avokuntoutuskertojen määrä on pääsääntöisesti 20 käyntikertaa kalenterivuodessa. Toimintakykyluokan 3 rintamaveteraani voi saada enintään 20 käyntikertaa vuodessa. Avokuntoutus voidaan toteuttaa esimerkiksi 2 x 10 hoitokerran sarjoina. Mikäli rintamaveteraanin vamma tai sairaus edellyttää, voidaan avokuntoutuskertoja myöntää enintään 30 käyntikertaa vuodessa.

Rintamaveteraanien etuudet

Veteraanit ovat vapautettu terveyskeskus- ja terveyskeskuspäivystysmaksusta. Terveydenhoitajan terveysneuvontatapaamiset ovat ilmaisia.

Suun terveydenhuollossa kaikki muu kuin uusien proteesien tekninen työ on veteraaneille maksutonta. Teknikon osuudesta kunta maksaa osan ja loppu on omavastuuta. Proteesien korjauksesta kunta maksaa kokonaan teknikon osuuden.

Nurmijärven kunta tarjoaa veteraanien asuntojen siivouspalveluja. Siivouksen hoitaa Työvoiman palvelukeskus. Ensimmäisellä käynnillä asiakkaalta kysytään veteraanitunnus, jotta tiedetään hänen kuuluvan tähän ryhmään. Siivous maksaa asiakkaalle 5 euroa/tunti. Tilaukset ja yhteydenotot: Nurmijärven kunnan työllisyyspalvelut puh. 040 317 4729      kello 8:30 - 9:30.

Sotainvalidien ja veteraanien avustajatoiminta

Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piiri järjestää avustajatoimintaa sotainvalideille, veteraaneille ja tietyin edellytyksin heidän puolisoilleen ja leskilleen kotona asumisen tukemiseen. Avustaja auttaa mm. ruuanlaitossa, vaate- ja pyykkihuollossa, ylläpitosiivouksessa, kaupassa käynnissä ja ulkoilussa sekä voi toimia saattajana ja kotimiehenä omaishoitajan asioinnin aikana.

Avustajatoiminta on jäsenpalvelua.

Palvelutilaukset ja tiedustelut: puh. 050 433 6496 ma-pe kello 9:00 - 11:00

www.avustajatoiminta.fi

Liikuntapalveluiden palvelut veteraaneille

Veteraaneille maksuttomat uimahallikäynnit vuosittain vuosikortilla Rajamäen uimahallissa

Veteraanien vesijumppa tiistaisin kello 14:30 – 15:00 Rajamäen uimahallissa (syys- ja kevätkausi maksuton)

Lisäksi veteraanien käytössä myös muut liikuntapalveluiden ikääntyvien palvelut kuten mm. ww-kuntosali peruskurssit (Rajamäki, Kirkonkylä, Klaukkala) sekä Kiljavan osapäiväkuntoutus (yhteistoiminnassa fysioterapian kanssa)