Tietosuoja

Sivulle on koottu Nurmijärven sosiaali- ja terveystoimen henkilötietolain mukaiset tietosuoja- ja rekisteriselosteet ja lomakkeet omien asiakas-/potilastietojen tarkastus- ja korjaamispyyntöjä sekä lokitietojen tarkastuspyyntöjä varten.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä vastaa nurmijärveläisten sosiaali- ja terveyspalveluista 1.1.2019 alkaen. Kuntayhtymä toimii samasta ajankohdasta alkaen myös potilas- ja asiakastietojen rekisterinpitäjänä. Tietosuojaselosteet pyritään päivittämään uuden organisaation mukaisiksi mahdollisimman pian.


Tietosuojaselosteet


Terveyspalvelut

Potilasrekisterin tietosuojaseloste

Kotihoidon tietosuojaseloste

Päihde- ja mielenterveyspalveluiden tietosuojaseloste

Ympärivuorokautisen hoivan tietosuojaseloste 


Perhe- ja sosiaalipalvelut

Aikuissosiaalityön tietosuojaseloste

Kehitysvammahuollon tietosuojaseloste

Koulukuraattoripalveluiden tietosuojaseloste

Lastensuojeluilmoitusten asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Lastensuojelun asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Lastensuojelun valvontarekisterin tietosuojaseloste

Maahanmuuttopalveluiden tietosuojaseloste

Perheneuvolan tietosuojaseloste

Perhetukikeskuksen tietosuojaseloste

Perhetyön tietosuojaseloste

Talous- ja velkaneuvonnan tietosuojaseloste

Toimeentulotuen tietosuojaseloste

Vammaispalveluiden tietosuojaseloste

Vanhuspalveluiden tietosuojaseloste 

 

Yksityiset palveluntuottajat

Hyvinkään Seudun Mielenterveysseura ry:n Kriisipalvelujen tietosuojaseloste

  

Lomakkeet


Terveyspalvelut

Lokitietojen tarkastuspyyntö potilastietojärjestelmästä

Omien potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö


Perhe- ja sosiaalipalvelut

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Henkilötietojen korjaamisvaatimus

Lokitietojen tarkastuspyyntö asiakastietojärjestelmästä

Sosiaalitoimen henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö